Характерни белези на Андропауза

Андропаузата – мъжката менопауза е един от естествените етапи, през които преминава човек. Характерните белези, типични за появата на Андропауза са…