Електронни фактури

Документирането има задължителен характер в счетоводството. Глаголът “документирам” има латински произход и означава: доказвам чрез документи, прилагам…