Шестостени

Какво представляват шестограмните ключове и каква е тяхната употреба. Видове шестограмни комплекти и типове инструменти за работа.