Складов софтуер

Какво е складов софтуер? Софтуер за управление на опис е компютърно-базирани системи за проследяване на инвентаризация нива, поръчки, продажби и доставки.