Хибридна война

Концепцията за хибридната война не е ново откритие на военните, а естествена еволюция на войната. Целта на хибридната война не е унищожаване на противника…