Извозване стари мебели

Във всяка кухня има зона за хранене и всеки решава въпроса за своя комфорт по свой начин. Избор на размер, форма и местоположение на масата за хранене.