Бърза дефиниция на проблемите с дефектнотокови защити

Устройствата за дефектотокови защити са специален вид токови прекъсвачи. Те следят напрежението, което протича по електрическата верига за появата на дисбаланс.