Yahoo интегрира вътрешни карти чрез Nokia

Yahoo започна включването на вътрешни карти в своя продукт за картографиране, който беше обновен наскоро, благодарение на своя партньор от Nokia.