Любовно привличане

Има ли разлика между любовта и привличането? Що е то любов? И може ли без нея? Рано или късно в живота на всеки настъпва някакъв момент, който преобръща собствените му представи..