Семейно право

Каква представляват запазените дялове? Ако двама родители имат две деца, родителите не могат да изберат едно от тях и да завещаят цялото си имущество на него, ощетявайки другия си наследник.