Екипировка за мотор

Най-важната и значима функция на мото екипировката е защитната ѝ. Каската, като задължителен по закон елемент от набора екипировка за мотор…