Говеда ангус

Какво представлява точно тази порода и защо се отличава от другите? По-добра ли е? Отглеждащите говеда от Ангус Местно Говедовъдство България споделят опит.