Засилване на обратната връзка след PPC кампания

Анализът на данните от Pay per click акцията е много важен. Той позволява да се направят задълбочени заключения за потребителското поведение.