Днес да говориш английски език е не само модерно, но и задължително. Още в детската градина децата научават първите думички на английски език, преди още да са написали първата буквичка на българската азбука. И това съвсем не е случайно. По брой говорещи английски език като майчин той се нарежда на трето място в света. Ако се вземе под внимание общият брой на всички, говорещи го, се оказва, че той е най-разпространеният език в световен мащаб. Затова не е никак случайно, че е официален език на Европейския съюз.

Погледнато в исторически план, това никак не е случайно. През осемнадесети век Великобритания е със широко колониално влияние и се развива изключително бързо в стопанско, политическо и културно отношение. Изключително важно международно влияние оказват и Съединените щати, където английски език е официален. Тези факти обуславят налагането му като водещ в световен мащаб. Подобна е и ситуацията днес, като често той се приема дори за лингва франка.

Днес изучаването му започва още в детската градина. А за първолаците той е задължителен като чужд език. Изучаването на руски език през социализма в наши дни е изместено от изучаването на английски език. Осъзнали добре факта, че задължително условие за успешната реализация на децата им е владеенето на английски език, амбициозни родители записват малчуганите във всевъзможни школи и езикови курсове. И ако и доскоро това да се считаше за модерно, практиката доказва, че това вече е по-скоро осъзната необходимост. Ако и знаенето на английски език все още да не е достатъчно условие за добра професионална реализация, то той със сигурност е предпоставка за такава.

По данни от официално преброяване на населението във Великобритания през 2011 г., броят на българите, живеещи и работещи официално в Англия и Уелс, възлиза на 45 893 души. По неофициални данни пък само в Лондон нашите сънародници наброяват 60 000 души. Стагнацията и кризата принуди голям брой наши съграждани да потърсят препитание извън пределите на страната, като значителна част от тях избраха Англия. А успешната реализация там изисква владеенето на английски език поне на добро ниво. С отварянето на границите друга не малка част планират бъдеща емиграция на Острова.

И да си патриот, и да желаеш на всяка цена да останеш в родината, защото „камъкът си тежи на мястото”, действителността те изправя отново пред същата необходимост от владеене на английски език. Първо и основно изискване на всяка една по-престижна и добре заплатена позиция е кандидатстващият за длъжността да владее писмено и говоримо английски език.