Строителството е един от отраслите, които се развиват с най-големи темпове. Същевременно от екологична гледна точка строителството е един от най-големите замърсители както на въздуха, така и на околната среда като цяло. Съвременните строителни материали са много лесни за приложение, но често не са никак екологични и съдържат огромно количество замърсители. Освен на природата тези замърсители влияят отрицателно на човешкото здраве.

Човекът строи предимно за себе си и е от огромно значение построените сгради да бъдат безопасни за неговото здраве. Допуснал в миналото поредица от грешки, съвременният човек все повече се стреми към екологичния начин на живот и използването на чисти природни строителни материали.

„Екологична чистота“ и „Енергийна ефективност“ са изрази, които все по-често присъстват в плановете за строителство на инвеститори и архитекти. Учените непрекъснато напомнят, че е  нужно рециклиране  на материали и пречистване на  отпадъчните води, защото природата се задъхва от човешката дейност.  Разработват се непрекъснато нови технологии за рециклиране. Строят се модерни пречиствателни станции за отпадъчни води.

Очакванията са до 2020 година Европа да рециклира почти напълно отпадъците, които генерира. За строителния сектор това са стомана, стъкло и други несъдържащи желязо сплави, които и в момента почти на 50 % вече са от рециклирани материали. Екологичното строителство  е бъдещето на този сериозен отрасъл на човешката дейност.

От огромно значение е пречистването на водите, които участват навсякъде в строителния процес. Липсата на канализация в малки и отдалечени населени места е сериозен проблем. Решението е чрез локални пречиствателни станции, които да пречистват използваните води. В  строителния процес често те могат да бъдат и мобилни.

При еднофамилните къщи, които са все по-желани, но  често са далеч от централна канализация, а близо до природата, малките пречиствателни станции вече са част от проекта. Те са доказано по-рационално и по-евтино решение за малките населени места и покрайнините на големите градове от строителството на централна канализация.

Екологичното мислене на съвременния човек вече е факт  и той все повече се вслушва в предупрежденията на учените за глобална екологична катастрофа и промяна на климата следствие на безотговорна човешка дейност.

Бъдещето, за да го има,  е в екологичното строителство и опазване на природата като цяло.

За статията:
Бъдещето е на екологичното строителство
Заглавие:
Бъдещето е на екологичното строителство
Описание:
Съвременните строителни материали са много лесни за приложение, но често не са никак екологични и съдържат огромно количество замърсители.
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: