Дизайн на флаери  е широко разпространена дейност и повечето фирми залагат на този рекламен материал в кампаниите си по привличане вниманието на клиентите. Според повечето проучвания именно флаерите са един от най-ефективните маркетингови материали за реклама. Дизайна им би могъл да каже много за една марка, както и директното послание, което влагаме в него. Чрез флаерите фирмата лесно може да отправи директно предложение към клиентите си или да промотира своя рекламна кампания или конкретен продукт.

Всичко споменато до тук обаче би станало, ако дизайн на флаери е направен от професионалисти, които много добре са наясно с особеностите по дизайна на тези рекламни материали. Затова ето и няколко жизненоважни особености в дизайна на един флаер, които всеки професионалист спазва:

  • Избора на шрифт за един флаер, определя и въздействието му в голяма степен. Шрифта трябва да е комплекс от стил, атрактивност и същевременно ясна визия за четене. Повечето големи марки спазват и ползват шрифт, които е еднакъв по стил за всичките им рекламни материали. Сам по себе си един добър текст с подходящ шрифт, би могъл да изгради уникален рекламен флаер.
  • Избора на изображения допълващи текста е не по-малко определящ в дизайна на флаерите. Тук мнозина правят грешката да изпълнят флаера с много и малки снимки, но една снимка, която допълва текста изцяло е достатъчна! Тя не бива да заема повече от половината пространство в един флаер, защото логото на фирмата и текста са друг централен момент в дизайна.
  • Цветовата гама при дизайн на флаери е друг съществен елемент от постигането на добра визия. Добре е флаера да е пълноцветен, но основните цветове в него, да са кореспондиращи с тези на логото, на фирмата. Така се постига един професионален дизайн, който максимално рекламира дейността на компанията или продуктите и.
  • Посланието и начинът по който то бива изградено е важна част от дизайна на флаерите. Колкото по-кратко, ясно и въздействащо е едно послание, толкова по-добре. Фокуса му трябва да пада върху ползите и предимствата на рекламираните продукти или услуги. Така посланието ви освен разчетено, бива разбрано и осъзнато от клиентите. Точно този ефект търсите и вие, защото директната комуникация трябва да има директно въздействие, за да постигнем директни и реални продажби!
  • Коректната информация в един рекламен материал, още повече когато той е флаер за конкретна рекламна кампания е от изключително значение. Затова, когато се изработват подобен род брошури трябва много да се внимава с вписаните в тях дати, цени и срокове на промоциите. Ако информацията е стара и невалидна, независимо дали разпространението е виновно за това, то флаера е безполезен!
  • Така достигаме и до важния за един флаер процес – разпространението. Дизайн на флаер е само първата стъпка, с която започваме рекламна кампания. Тя бива последвана от разпространението, което е важно толкова, колкото и самият дизайн. Един флаер вече може да бъде виртуален освен реален, така че възможностите за разпространение са разнообразни, стига да бъдат добре избрани, комбинативни и навременни, за да имат ефект.