Насекомите са най-многобройният животински вид от семейството на членестоногите. Обикновено хората се отнасят с любопитство към повечето насекоми. Някои видове насекоми обаче предизвикват отвращение и дори могат да бъдат опасни за човешкото здраве.

Днес насекомите могат да се наблюдават не само сред природата, но те са „завзели” и територията на всички населени места. Някои видове като хлебарки, дървеници и молци са истинско бедствие за обитателите на къщи и апартаменти. Хората отдавна са „обявили война” на досадните и вредни насекоми. Насекомите са може би най-адаптивният животински вид на Земята. Те бързо и лесно се приспособяват към враждебна среда и дори могат да бъдат резистентни към различни отрови, използвани срещу тях.

Дезинсекцията е основен метод за борба срещу вредните насекоми. Това е комплексна система от мерки и способи за унищожаване на вредителите. Чрез фумигация хората третират предимно затворени помещения, складове и силози. Методът фумигация е основен в борбата с вредните насекоми, защото някои видове нанасят големи поражения именно в затворени помещения. Думата фумигация означава обгазяване, опушване. Чрез фумигация, с помощта на отровни вещества, се третират затворени помещения, складове и контейнери. Обикновено фимигация се прилага за унищожаване на вредители в корабни трюмове, контейнери, железопътни вагони и складове. Там се съхраняват хранителни продукти и суровини, които обикновено се нападат от различни вредители. Когато се използва методът фумигация, в съответното помещение се поставят специални фостоксин пелети или плочки. Тези пелети обикновено се поставят между хранителните стоки. При фумигация специалното вещество фосфоводород реагира с температурата и влажността на въздуха в едно помещение и постепенно се отделя в парообразно състояние. Това е бавен, но ефикасен  способ за унищожаване на вредители. На фумигация се подлагат именно затворени контейнери, железопътни вагони и корабни трюмове, където няма възможност да се използват други способи за дезинсекция.

При фумигация отровните вещества се отделят като газ, който е безвреден за човека и за храните, но е смъртоносен за насекомите. Обикновено фосфинът действа на дихателната система на насекомите. Методът фумигация е по-ефикасен за затворени помещения и по друга причина. Дезинсекция с пулверизация например не е подходяща, защото разпръскваното вещество няма да може да обхване цялата складирана продукция. При фумигация отделените в газообразно състояние отрови изпълват цялото помещение и унищожават всички вредители, където и да са.

Днес всеки стопанин може да извърши фумигация в дома си. Всички сме откривали в дома си хлебарки, мравки, дървеници или молци. В специализираните магазини се продават специални плочки и пелети за фумигация, които могат да се поставят на пода или край вратите на дома. При молци е добре да се извърши фумигация на гардероба, като съответните плочки се окачат или поставят между дрехите. За фумигация срещу хлебарки инсектицидните плочки се поставят обикновено на пода или в шкафове с хранителни продукти.