Как се определя вашия заем?

Най-лесният начин да изчислите вашия заем е като използвате кредитен онлайн калкулатор. Може да намерите такъв на уебсайта на всички организации, предоставящи финансови услуги. Можете да го намерите, като щракнете върху съответния раздел. За да изчислите заем по този начин, трябва да попълните всички полета и да посочите:

  • заета сума;
  • срок;
  • авансово плащане (ако има такова);
  • лихвен процент.

След като кликнете върху бутона “Изчисли”, се появява таблица с резултатите от изчисленията. При необходимост те могат да бъдат коригирани чрез промяна на размера на главницата, първоначалната вноска или срока на плащане.

Как се смята заем в електронни таблица в Excel?

Ако имате компютър или лаптоп под ръка, можете да изчислите условията за погасяване на кредита с помощта на графика в Excel. За да създадете диаграма, трябва да създадете таблица. В последния брой редове въведете броя на месеците, през които клиентът би искал да изплати заема. За всеки ред трябва да изчислите баланса на дълга и лихвата. За да изчислите окончателно заема, всички лихви в крайна сметка ще трябва да бъдат сумирани. Това ще бъде сумата за надплащане.

Месечната лихва се изчислява по следната формула:

(сума на остатъка върху тялото на кредита * лихвен процент * брой дни в месеца) / (365 * 100%)

Важно е да се отбележи, че за всеки месец размерът на остатъка по кредита се променя! За да разберете месечното плащане, трябва да добавите сумата на месечното плащане на заема към получената стойност, която се изчислява, както следва:

размер на кредита / 12 месеца

Универсална формула за изчисляване на заем

За да изчислите заем и месечни плащания по него без кредитен калкулатор има универсална формула за изчисляване, която изглежда така:

(сума на салдото върху тялото на кредита * лихвен процент * (брой месеци на заема +1)) / (24 * 100%)

Ако се опитате да изчислите заема, като използвате всички горепосочени методи, сумите ще бъдат приблизително еднакви. Поради това клиентът може сам да избере най-подходящия и удобен метод за изчисляване.

За статията:
ГПР калкулатор – какво представлява?
Заглавие:
ГПР калкулатор – какво представлява?
Описание:
Как се определя вашия заем? Най-лесният начин да изчислите вашия заем е като използвате кредитен онлайн калкулатор.
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: