Считано от 2022-та година, в България има над 9 милиона регистрирани фирми, много, от които са неактивни, недействащи или пред закриване на дейността.

Истината, е че да си направиш фирма в България е доста лесно, но все пак има множество съображения, които са важни, за да може да се гарантира, че е правилно.

Днес, с помощта на експертите по темата Acc-ConsultCo.com, ще ви разкажем за откриването на една фирма, какво е нужно и как се прави.

Как изглежда процесът по откриване на фирма

Процесът по откриване на фирма започва с изборът на име и пускането му в правилния за бранша регистър. Търговците с магазини, онлайн и физически, правят регистрация в търговския регистър.

След това е важно да се определи видът на организацията, дали е акционерно дружество, дали има един собственик, двама собственици и прочее.

Това определя, по закон, колко трябва да е минималния капитал нужен за отваряне на фирма.

При регистрация на фирма е нужно да се спомене седалището ѝ, кой е нейният собственик, кой е управителят и с какъв капитал ще разполага при регистрация.

Тази информация се пуска към НАП, за да може да се създаде регистрация на фирмата, след, което тя е оперативна.

Къде може да ви помогне един счетоводител при правене на фирма

Така обяснена, процедурата по регистрация на фирма в България изглежда доста лесна, и истината е че е доста праволинейна задача – това е напълно умишлено.

За да се намалят още повече пречките за създаването на малък и среден бизнес в страната, много предприемачи избират счетоводни услуги като на Acc-ConsultCo.com.

Те могат изцяло да се заемат с изпращането на нужната документация, под правилната форма, и регистрацията на самата фирма в подобаващите за нея регистри.

Подобна професионална услуга гарантира, че всички наредби, законови правила и процедури ще бъдат следвани напълно.

Така няма да има проблеми в бъдеще, което е доста важно за един развиващ се бизнес.

Защо е нужно да се регистрира една фирма

За да осъществявате какъвто и да е вид търговска дейност, без значение дали е реална търговия, или предлагате услуга, вие трябва да бъдете регистрирани в НАП.

Този орган следи за доходността и доказуемостта на приходно-разходната част от вашия бизнес, както и това дали се осчетоводяват правилно.

За да сте напълно сигурно, че всичко е изрядно още от самото начало, и че няма да има проблем в бъдеще е най-добре да изберете лидерите в тази сфера – Acc-ConsultCo.com.

Те предлагат отлично условия, които ви помагат да започнете правилно.

За статията:
Имате ли нужда от счетоводител за откриване на фирма
Заглавие:
Имате ли нужда от счетоводител за откриване на фирма
Описание:
Процесът по откриване на фирма започва с изборът на име и пускането му в правилния за бранша регистър. Търговците с магазини, онлайн и физически, правят регистрация в търговския регистър.
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: