Ипотечният кредит е целеви дългосрочен кредит за закупуване на жилище, което става обезпечение по този заем. Като обезпечение могат да служат и недвижими имоти, собственост на кредитополучателя. За първи път терминът “ипотека” се появява в Гърция в началото на VI век. Това е името на отговорността на длъжника към кредитора, когато земята е служела за обезпечение.

Лихвите по ипотечните кредити са по-ниски, отколкото за други банкови продукти, но изискванията към бъдещите кредитополучатели са доста по-високи: както по отношение на доказване на доходи, така и по отношение на трудовия стаж. Често като едно от условията за отпускане на заем банката поставя изискването за ипотечна застраховка. Обикновено се поставя и още едно изискване – кредитополучателят прави първоначална вноска, чийто размер варира от 10% до 30% от покупната цена, въпреки че на пазара има програми без първоначална вноска и с първоначална вноска под формата на капитал.

Активни играчи на ипотечния пазар са най-големите банки. Ипотеката е вид обезпечение. Обезпечението е недвижимият имот, който остава в ползване от длъжника. Ако длъжникът не изплати дълга или плаща нередовно, кредиторът има право да продаде обезпечението, за да си върне парите. Недвижим имот може да бъде заложен не само по договор за заем.

Заем, който се издава по тази схема, се нарича ипотечен заем. Често термините “ипотека” и “ипотечен кредит” се използват като синоними. На практика се взема заем за закупуване на жилище, което става обезпечение. Докато кредитополучателят не погаси дълга, той не може да се разпорежда напълно с закупения имот – например да го продаде или дари.

При тези кредити рискът кредиторът да не получи парите си обратно е много нисък. Ако длъжникът не извърши плащанията навреме, ипотекираният имот ще бъде продаден, а постъпленията ще бъдат използвани за погасяване на дълга. Ако длъжникът има няколко кредитори и няма с какво да плати, тогава първият на опашката за парите от продажбата на апартамента ще бъде този, в полза на когото е направена ипотеката.

За статията:
Ипотечен кредит – полезна информация
Заглавие:
Ипотечен кредит – полезна информация
Описание:
Ипотечният кредит е целеви дългосрочен кредит за закупуване на жилище, което става обезпечение по този заем. Като обезпечение могат да служат и недвижими имоти, собственост на кредитополучателя.
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: