Изработка на анимирано лого се различава само с едно единствено, но съществено нещо от изработката на стандартно лого – това е постоянното и непрестанно движение на изображението или текста в кръговрат или затворен цикъл. Именно поради тази основна причина едно анимирано лого е много по-сложно за балансиране и представяне от стандартното лого, но пък има и много повече приложения и доста по-силно въздействие, отколкото стандартното такова.

Така стигаме до същината на статията – защо ни е нужно едно анимирано лого и така ли е въобще?

То ни е адски необходимо по простата причина, че основно се използва в сайта на фирмата, в презентации и видеоклипове, както и в социалните мрежи, за да ни представя и рекламира. И тъй, като днес ние сме едни по-виртуални хора, отколкото реални донякъде, така и бизнеса ни се превърна в такъв! Поради тази причина изработка на анимирано лого ни е нужна, защото по-точно и адекватно обслужва нововъзникналите нужди на виртуалния ни бизнес, за сметка на реалния. Динамиката при такъв тип лого е основното, което въздейства. Самият процес по трансформиране, колкото и елементарно да е постигнат, носи мощна идея и въздейства моментално. Да не говорим самото действие, колко по-непринудено и моментално грабва вниманието на потребителите, за разлика от доста по незабележимото, дори и атрактивно статично изображение.

Истината е, че анимираното лого лесно може да бъде превърнато в статично и обратното, стига в идеята по дизайна да е заложена тази мисъл и опция! Друга истина е, че и статичното и анимираното лого имат своето място и важна роля за представянето на един бизнес. Затова не бива везните да бъдат накланяни в полза на нито едно от двете понятия. Изработка на анимирано лого в голяма част преповтаря фазите по изработка на стандартно лого, защото както казахме те са взаимосвързани. Най-важната подробност при този тип изработка на лого се оказва схематичното очертаване и изясняване на движението. Тоест непрестанния процес на трансформация, трябва да е добре обмислен фаза по фаза, за да се постигне една пълнота в дизайна. Фактическата анимация се извършва в програмите подходящи за това, като акцента си остава движението и трансформацията.

Много добре един дизайн и изработка на анимирано лого обслужват нужните по рекламирането на фирмата в социалните мрежи. Динамичното лого може да се използва, като начало на клипове, част от динамични рекламни кампании, представителни такива или просто, като кратка интродукция пробуждаща интереса на потребителя, чие е това анимирано лого и какво представлява. Всички тези приложения важат в пълна сила и за сайта на дадена компания.

По правило логото стой до името на фирмата и го допълва, без да го нарушава. Но анимираното лого е по-особено, защото предизвиква машинален и индиректен интерес – там в ъгъла нещо се движи! Периферното зрение на потребителя го забелязва и мигновено погледа му е прикова върху логото. Така няма, как едно анимирано лого да не бъде забелязано, дори и не чак толкова уникално по същността си, за разлика от статичното, което изисква това задължително!