Всеки, който е решил да започне собствен бизнес, първо задава въпроса: С кой бизнес е по-добре да започнете? В крайна сметка успехът зависи не само от способността за управление на предприятие, обема на инвестициите и възвръщаемостта, но и от правилния избор на сферата на дейност.

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

Идеалният вариант може да се счита за бизнес, който не се предлага в определен регион. В този случай предприемачът има възможността първи да определи асортимента и цената на нов продукт или услуга. Но дори и в такава ситуация е най-добре да се разработи резервен вариант – в случай, че основният се окаже нерентабилен.

С кой бизнес е по-добре да започнете?

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Всеки бизнес започва с изучаване на пазарната ситуация не само във вашия регион и държава, но и в света. Важно е да знаете как се справят другите предприемачи, каква е тяхната покупателна способност и дали се очаква търсенето на определен продукт или услуга да се увеличи. Понякога е важно да се изучи чуждестранен опит, тъй като в момента се внасят много стоки. Ако произвеждате подобен продукт, той трябва да е с високо качество.

Най-добре е да започнете от областта, в която сте най-добре запознати. Ако това е невъзможно по някаква причина, препоръчително е да преминете подходящо обучение. Това означава, че не трябва да отваряте строителна фирма за човек, който не е в състояние да различи цимента от развалините. Разбира се, това е пресилено, но много области на дейност изискват определени знания и опит. Има и области, в които освен знания и опит се изисква и комуникация.

Критерии за подбор:

размерът на свободните средства, които предприемачът може да инвестира в организирания бизнес, наличието на движимо и недвижимо имущество, което може да се използва при управлението на бизнес (къща, превозни средства или друго оборудване);

сумата на заетите (кредитни) средства, които един предприемач може да привлече в бизнеса си.

законови ограничения в някои области на бизнеса (необходимост от лиценз или специални разрешителни);

наличието или липсата на бариери за влизане от икономическо естество (голям размер на първоначален капитал, дълъг период на изплащане, високо ниво на риск);

форма на собственост върху имуществото на предприятието. Що се отнася до формата на собственост, преди да отговорите на въпроса: с кой бизнес е по-добре да започнете, трябва да знаете, че те са само четири:

– индивидуален – собственикът разполага с печалбата по свое усмотрение и взема всички решения независимо. Положително е, че в този случай предприемачът има високо ниво на независимост, но в случай на несъстоятелност той носи отговорност с цялото имущество (включително лично). Тази форма включва индивидуален предприемач (индивидуален предприемач);

– дружества (с допълнителна или ограничена отговорност, акционерни) – имуществото на предприятието се състои от акции или акции, печалбата се разпределя пропорционално на дела (стойността на акциите).

– партньорства (пълни, команден ред) – има няколко собственика (търговски организации или отделни предприятия), с пълната версия отговорността се разпределя върху цялото имущество, с команден ред – някои участници са отговорни с цялото имущество, други – частично;

– производствена кооперация – няколко лица, които са се обединили с цел предприемаческа дейност, като същевременно внасят определено количество средства (дял).

За малкия бизнес ЕООД е напълно подходящ, което позволява създаването на компания само от един собственик с уставен капитал от поне 2лв или индивидуален предприемач, в който предприемач регистрира предприемаческа дейност, без да формира юридическо лице.

С кой бизнес е по-добре да започнете: Продукт или услуга

Най-често начинаещият предприемач няма много средства. Важно е да се избягва провалът и да не се губи инвестираното в бизнеса. Следователно трябва да се има предвид, че производството на който и да е продукт изисква много инвестиции, тоест ще трябва да се похарчат много пари преди старта на предприятието. Производството включва придобиване на оборудване, използване на големи производствени и складови площи, наемане на работна ръка. Всичко това ще изисква много инвестиции. С финансови ограничения, най-доброто място да започнете е да продадете продукт или да предоставите услуга.

В същото време не трябва да мислите, че като закупите голям обем например дрехи или храни и отворите магазин за търговия на едро или дребно, можете веднага да получите огромни печалби. Конкуренцията в тази област е висока и откриването на магазин също изисква много пари. Има такава опция като закупуване на франчайз, който ви позволява да продадете популярна услуга или продукт. Но този метод има и недостатъци – повечето франчайзи са скъпи, а договорите са доста тежки.

Когато решаваме с кой бизнес е по-добре да започнем, ние предлагаме няколко практически съвета:

Решете бизнес идея. Потърсете бизнес идея, свързана с услугата. Често предоставянето на услуги не изисква големи материални инвестиции. Достатъчен е малък офис и някои видове бизнес ви позволяват да се справите и без него. Те включват: посреднически дейности, предоставяне на услуги за наставници, услуги на място на фризьор, фотограф, ИТ специалист, фитнес инструктор.

Изберете област на дейност, в която имате знания или опит. Ще ви бъде по-лесно да организирате дейностите си. В краен случай изберете област на дейност, към която имате силен интерес. В този случай можете бързо да станете професионалист.

Опитайте се да изчислите бъдещите приходи и разходи, преди да започнете дейности. Направете малък бизнес план.

Когато рекламирате бизнеса си, опитайте се да използвате евтини рекламни и маркетингови възможности.

Отговорът на въпроса: с кой бизнес е по-добре да започнете може да бъде организирането на улична търговия или онлайн магазин, предоставянето на услуги (нематериални) у дома или посреднически дейности. Но тези опции изискват и определени инвестиции: за търговия се нуждаете от сергия на претъпкано място или от специалист, който може да създаде уебсайт, за предоставяне на нематериални услуги се изисква голямо количество знания в тясна област, а за предоставяне на посреднически услуги се нуждаете и от знания и широки връзки.

Опциите, с които бизнесът е най-добре да започне, включват предоставяне на услуги за домашно обучение (като например подготовка на учениците за изпита) или ръчна изработка на продукт с голямо търсене (като изкуствени цветя). Първоначалната инвестиция и в двата случая е най-малката.

Периодът на санкциите е времето да започнете собствен бизнес. Забранителните санкции срещу страната ни дават възможност на предприемчивите хора да се “обърнат”.

Сегашното време наистина е подходящо за започване на собствен бизнес и развитие на малък бизнес. Има възможност за активен растеж в хранително-вкусовата промишленост, малките предприятия за производство на компоненти, резервни части за селскостопанска техника и домакински уреди.

За статията:
Къде да започнете бизнес?
Заглавие:
Къде да започнете бизнес?
Описание:
Всеки, който е решил да започне собствен бизнес, първо задава въпроса: С кой бизнес е по-добре да започнете? Критерии за подбор...
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: