Изграждането на електромотори е чудесен начин да научите повече за устройството им. В процеса ще разберете много и за същността на магнетизма, електричеството и начина по който те взаимодействат. Освен това знанията за работата на двигателите ще са от решаващо значение за разбирането на това как работят почти всички технологии около нас. Моторите, за които говорим, са основна съставна част в устройството на електрически дрелки, вентилатори, асансьори и машини за преработка на храни. Този експеримент се извършва лесно и често предизвиква чувство на удивление у хората, които го виждат за първи път.

За да осъществите това малко чудо, ще имате нужда от някои неща. Трябва да си набавите: батерия, плътни гумени ленти, 2 безопасни игли, 2 метра проводник, ножица, както и 2 малки плоски магнита.

Началото на експеримента с електромагнитите

Увийте медната жица около магнит около 15 пъти. Намотките трябва да бъдат плътно една до друга, за да бъде успешен експеримента за изграждане на електромотори. Така да се каже, в момента изработвате електромагнит или бобина. Запазете по няколко сантиметра, които да оставите свободни, след като приключите с направата на намотката. Трябва да осигурите останала жица и от двете страни.

Завъртете свободните краища от жицата, за да гледат в противоположната посока. Тази стъпка трябва да се изпълни и за двата свободни края на проводника, които се намират на намотката. Това ще представлява бобината на двигателя. Премахнете емайла на свободните краища на тела, като използвате ножицата. Това отново важи и за двата свободни края на жицата. Бобината образува електромагнитно поле и по този начин задвижва контактите в електромоторите.

Безопасните игли

Тук е време да се намесят безопасните игли, които ще послужат за устройството на импровизираните електромотори. Вземете гумените ленти за закрепване на краищата на отворените безопасни игли. Закрепете ги на контактите на батерията, като се постараете двете безопасни игли да се подредят една до друга.

Използвайте гумената лента, за да прикрепите магнита и намотката между двете безопасни игли.

Довършителни дейности по електромоторите

Промушете стърчащите краища на намотката през безопасните игли. Това е стъпка, която също трябва да се изпълни и за двата края на намотката. Краищата на намотката или бобината в електромоторите трябва да преминават през двете безопасни игли. Сложете батерията на гърба й. В случай, че сте изпълнили всички стъпки правилно, намотката трябва да се намира между двата пръстена, които се образуват.

Допълнителният магнит

Можете да доближите вторият магнит, за да видите как това ще се отрази на движението на електромоторите. Това е наистина много интересен експеримент, който можете да реализирате с помощта на подръчни материали. Това е възможност да разберете начина, по който оперират електромоторите.

Изработеното в този експеримент е само малък макет, който едва ли може да ви свърши кой знае каква работа. Все пак ще разберете как работят и как са устроени двигателите (по-детайлан информация за това можете да разгледате на този сайт: http://vikiwat.com/electric-motors-and-engines.html), които използваме всеки ден в ежедневието си.

Това е основата, с която трябва да започнете обучението си. Можете да направите наистина много добре впечатление с тези знания почти навсякъде. Освен това експериментът е и страхотен начин, по който да обясните на децата си особеностите на електромагнитите и как те ни служат в ежедневието.