Съвременният потребител едва ли би могъл да посочи по-гъвкав и достъпен начин за финансиране от услугата бърз кредит. Днес фирмите, предоставящи подобни услуги, са толкова много, че всеки потребител би могъл да открие тази, която предоставя най-добрите условия за него.

И все пак, фирмите за бързи кредити, макар и отличаващи се с улеснената си и бърза ороцедура за кандидастване при изискуеми минумум условия, също могат да откажат получаването на заем. За причините, които могат да доведат до отказ от кредит, ви споделяме в следващите редове.

Лоша кредитна история – причина номер едно за отказан кредит

Всеки кредитополучател, веднъж изтеглил кредит и/или възползвал се от кредитен продукт (кредитна карта, покупка на изплащане, ипотека и т.н.), се сдобива с досие в Централния кредитен регистър (ЦКР) на БНБ. ЦКР пази историята за всички видове кредити, които използвате, включително и за онези, които по някаква причина сте спрели да изплащате. Тогава се сдобивате с лоша кредитна история, по-известна с термина лошо ЦКР.

Това е сигурен сигнал за всяка една кредитираща институция, че вие не сте надежден платец.

Респективно, това може да бъде причина за това исканият бърз кредит да ви бъде отказан от няколко места. Небанковите финансови институции, каквито са фирмите за бързи кредити, могат да направят и изключение, но идете ли в банка, кредитът ви при тези обстоятелства със сигурност ще бъде отказан.

Твърде ниски доходи – чест аргумент при получаване на негативен отговор от кредитора

Фирмите за краткосрочно кредитиране също ще поискат информация за дохода ви, когато пуснете искане за заем към тях. Дори и да не се налага да го декларирате с доходни бележки, договори и т.н., следва да сте максимално честни с тях. Информацията е лесно проверима и само можете да влошите шанса си допълнително, подавайки лъжлива информация.

В случай че сумата, която искате под формата на заем, е твърде висока спрямо доходите ви, вероятността за отказ за отпускане на кредита е голяма. Причината е, че кредиторът може да се усъмни във възможността ви да обслужвате заема си коректно и в срок.

Деклариране на невярна информация

Отпускането на кредит е услуга, за която фирмата-кредитор ще поиска личните ви данни, включително и финансови такива, месторабота, други източници на доход и т.н. При подаването им следва да сте максимално коректни. Невярната информация се тълкува като опит за измама. Нито една институция, предоставяща пари на заем, няма да ви се довери, отпускайки ви заем, в случай че сте предоставили невярна информация при кандидатстването ви.

Твърде много кредити

Другата най-често срещана причина, която се крие зад отказа за получаването на бързи пари, е наличието на твърде много кредити. Тази ситуация е подобна на гореописаната при липса на достатъчно доходи. Когато имате много заеми, които следва да изплащате, кредиторът би се замислил дали да ви даде искания заем, или не.

Ако сумата на вноските ви по всичките заеми, които обслужвате, е твърде голяма, съвсем логично е да получите отказ. При тези обстоятелства вие сте потенциален рисков клиент, който може да изпадне в ситуация на финансова нестабилност и да не може да плаща кредита си.

За статията:
Какви причини се крият зад отказа от бърз кредит?
Заглавие:
Какви причини се крият зад отказа от бърз кредит?
Описание:
Фирмите за бързи кредити, макар и отличаващи се с улеснената си и бърза ороцедура за кандидастване при изискуеми минумум условия, също могат да откажат получаването на заем.
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: