Дизайн на рекламни материали е задължителен  до голяма степен за една фирма. Чрез този дизайн фирмата не само утвърждава своето място, тежест и позиция на пазара за продукти и услуги, но и налага своята визитка – логото си, което се поставя върху всеки един рекламен материал. Така стигаме до извода, че колкото логото е важно за една компания, толкова и рекламните материали са важни за нея!

По своята същност дизайн на рекламни материали е много разнообразен и включва широка гама от продукти – наречени под общото наименование „рекламни материали“. Това могат да бъдат химикалки, моливи, тефтери, календари, папки, плакати, менюта, визитки, флаери и брошури, каталози и фирмени списания, дори кутии, опаковки, подложки, чаши и тениски. В днешно време рекламния материал може да бъде всичко, стига адекватно и добре да обслужва целите по рекламирането на бизнеса ни!

При цялото това разнообразие от малки и големи продукти, много трудно една фирма може да избере точно тези рекламни пособия, които най-добре я описват и й пасват по своята същност. За да стане това е добре да следваме определен процес по идентификация:

На първо място ние сме да кажем цветарски магазин, добре е да имаме визитки, табела с името и логото на самия магазин, опаковки за цветя с нашето лого, календари, малко брошури да кажем. Но добре ли е да ни се направят тефтери, папки, списания и консумативи от типа, използвани в по-големите и утвърдени компании. Не разбира се, те са излишни и нямат никаква връзка с бизнеса ни. В този ред на мисли един ресторант е добре да използва салфетките си и дори покривките и подложките за маса, като рекламен материал, отколкото да залага на календарите масово да речем. Тясната връзка на рекламните материали с бизнеса ви и това те да го описват ви върши работа, а не просто и единствено създаването на рекламни материали, като цяло!

Относно дизайн на рекламни материали отново, би трябвало да се заложи на професионализма. Това е наложително, защото само дизайнера създал логото е добре запознат с целите на бизнеса ви и добре познава, какво ви е нужно, след като вече ви е направил лого. Този дизайнер, би трябвало да създаде и рекламните ви материали, защото само и единствено така, цялостната визия и концепция на бизнеса ви са уеднаквени и градирани, а не просто разхвърляни в пространството. Ако бъдем по-точни става въпрос за допълващи се и спазващи се еднакви цвят, форма, въздействие и най-вече идея, която казвате на клиентите си.

Дизайн на рекламни материали е част от дизайн на лого и обратното, защото тези два процеса вървят ръка за ръка и не се взаимно изключващи се по никой начин. Само и единствено така и логото, и рекламните материали за бизнеса ви са адекватни едни към други и описват най-точно вас, като загрижен за имиджа си притежател на един развиващ се бизнес!