Възможно ли е отглеждането на растения без употребата на торове?

Земеделието е свързано както с много физическа дейност, така и със задълбочени познания върху едни от най-важните естествени науки – химия и ботаника. За да може да вирее и се развива една растителна култура, тя се нуждае от важни хранителни вещества, а тези вещества се съдържат в почвата, в която растението се отглежда.

Почвата във всеки географски район на нашата планета е с различен състав, а предвид нейната постоянна експлоатация, тя често страда от недостиг на най-важните химични елементи. За да бъде възможно отглеждането на която и да е растителна култура е жизнено необходимо, средата да предлага идеални условия, а под среда трябва да разбираме климатичните особености на региона и състава на почвата.

Днес твърдо можем да кажем, че земеделие без помощта на торове е абсолютно невъзможно. Това важи както за големите стопанства, така и за малките домашни градини. Почвата е изхабена от постоянна употреба и не може да предложи на насажденията оптимални условия за живот. Наторяването е фактор, който определя дали изобщо ще могат да виреят засятите култури и какво ще бъде количеството и качеството на реколтата.

Кои са задължителните течни торове, използвани в земеделието?

Никой земеделски производител не може да отгледа качествена реколта с употребата на само един препарат. Нуждите на растенията са толкова много, че няма универсално средство, което да ги задоволи напълно. Растенията имат нужда не само от храна, но и от защита, а това означава да се използват както подобрители, така и препарати срещу вредители. Нивата на киселинност на почвата също са от огромно значение, а това налага и употреба на регулатори за нивата на pH.

Като задължителни течни торове в земеделието можем да определим:

•         Витамини;
•         Ензими;
•         Подобрители на вкуса;
•         Стимулатори за цъфтеж;
•         Стимулатори за растеж;
•         Стимулатори за коренова система;
•         Препарати за защита от вредители;
•         pH регулатори.

Как се използват течните торове?

Всеки препарат си има специфичен период на приложение, като някои от тях могат да се използват през всеки етап от развитието на растенията, а други само в определен период или при нужда. Витамините и ензимите са тези, които се използват през целия период на развитие – от посаждане до прибиране на реколтата, тъй като тяхното наличие в почвата е ограничено, а растенията имат нужда от тези важни микроелементи, за да образуват здрава и силна коренова система, големи и силни стебла и буен цъфтеж, обуславящ количеството и качеството на добива.

Стимулаторите за коренова система, растеж и цъфтеж се използват през различните етапи от развитието на културите, като периодът на приложение е указан индивидуално за всеки продукт. Подобрителите на вкуса се включват на по-късен етап, когато цъфтежът е вече факт и предстои оформянето на плодовете.

Препаратите срещу вредители се използват само при наличие на такива, като третирането с тях се определя от степента на нападението. Тяхната употреба е задължителна, когато има сериозна опасност, нашествие от насекоми или подземни вредители да унищожат цялата реколта. pH регулаторите са тези, които се използват за регулиране нивата на киселинност на всеки разтвор. Независимо през кой етап от живота на растението се прилагат течни торове, те трябва да имат оптимални pH нива.