Рефинансирането e теглене на нов заем за погасяване на стария. Ето защо се казва, че заемът се рефинансира: по този начин можете да  комбинирате всичките си дългове в един заем – така е много по-лесно за плащане; можете да получите от друга банка много по-изгодни условия; изкупувате обратно заложеното имущество; постигате увеличаване на размера на заема, ако желаете това. Ако една компания е взела на заем 500 000 лева за две години, но е увеличила оборота си за една година, тя може да се обърне към банката с искане за рефинансиране на заема. Рефинансирането може да бъде одобрено за нова по-голяма сума при по-благоприятен курс.

Изисквания към кредитополучателя

Изискванията към кредитополучателя зависят от стратегията на банката и вида на кредита. За физически лица изискванията обикновено са както следва: Възраст от 18 до 65 години, а по програми за лоялност – до 75 години. Ипотеките обикновено се издават от 21-годишна възраст. Статус на пребиваващ, постоянна или временна регистрация в страната. Платежоспособност. Колкото по-голяма е сумата на заема, толкова по-внимателно се проверява финансовото състояние на кредитоискателя: наличие на постоянен доход, официална работа на постоянен трудов договор. Добра кредитна история. Кредитополучателят не трябва да има забавяне на плащания по минали кредити  или укриване на отпуснати по-рано заеми. Наличност на обезпечения. Например недвижими имоти, превозни средства и всичко, което може да се вземе като обезпечение, ако се изисква от условията на кредита. Юридическите лица трябва да потвърдят своята платежоспособност, липсата на признаци на несъстоятелност и чистотата на кредитната си история.

Какви документи са необходими за бизнес заем

За да получите заем за вашия бизнес, трябва да подадете заявление, да предоставите необходимите документи и да изчакате решението на банката. Първата стъпка е да изпратите вашата кандидатура. Това може да стане в банков клон или онлайн. Обикновено се изисква попълването на стандартен банков формуляр. Предоставете нужните документи. Пълен списък с необходимите документи можете да намерите на сайта на банката, към която сте се насочили или в нейн клон. Документите могат да се преглеждат от няколко минути до няколко дни. Всичко зависи от вида, размера и срока на кредита. Ако потенциалния кредитополучател има лоша кредитна история, периодът за преглед на заявлението може да се забави.

За статията:
Какво е рефинансиране на заем
Заглавие:
Какво е рефинансиране на заем
Описание:
Рефинансирането e теглене на нов заем за погасяване на стария. Ето защо се казва, че заемът се рефинансира: по този начин можете да  комбинирате всичките си дългове в един заем.
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: