Цената на паркета се определя от редица фактори, включително: тип на дърво за най-горния слой и неговата дебелина,  дизайн (брой плочи, които съставляват най-горния слой), по метода на рязане, вида на  повърхностна обработка, марката (производителя).

Да разгледаме някои от тях в детайли:

Конструкцията на горния слой. Тя може да бъде единична странична лента, двупосочна или три-лентова. Трислойният паркет се състои от масивна дървесина и външно прилича на паркет от масивна дървесина.

Има три вида класове на дървената повърхност:

  1. Селект. Най-високият клас качество и скъп вид. Тя се характеризира с еднородност на цвета и дървената структура, липса на възли и други дефекти. За да се получи паркет от този вид се използва радиално разрязване (перпендикулярно на годишните пръстени, по-близо до центъра ).
  2. Натур. Текстурата по-малко хомогенна, могат да присъстват незначителни цветови вариации и малки възли. За да се получи паркет от този вид се използва тангенциално метод за рязане (допирателна към пръстените на растежа, на известно разстояние от сърцевината на дървото).
  3. Рустик. Най-горният слой е изключително разнороден, има значителни цветови разлики, разрешено наличието на определен брой дефекти във формата на дървени чепове и малки неравности. За да се получи паркет от този вид се използва разреза, извършва се при произволно разстояние от ядрото, и във всеки ъгъл. Този вариант е най-евтиният, но качеството на продукта не отстъпва по нищо на останилите видове.

    Паркетите, които имат в състава си екзотична дървесина: Merbau, Zebrano, Jatoba и т.н. отглеждани в Африка, Южна – Източна Азия или Южна Америка, са с винаги по-голяма стойност, на първо място, поради високите си потребителски качества.  При традиционните видове дървесина цената на паркетите също варира, поради различните физически и механични свойства (плътност, твърдост, устойчивост и т.н.).