Сугестопедия е нов вид алтернативно обучение чрез психическо влияние върху учениците. Тя се базира на специални методи, чрез които вие схващате различните предмети по-бързо. Именно заради това днес хиляди българи избраха да учат английски, немски, френски и италиански именно чрез тази система.

Ние ви предлагаме една от най-добрите школи за сугестопедия, а именно Алегро Виваче, която от много време насам обучава хора от всякакви възрасти. Курсът за овладяване на чужд език трае 100 учебни часа, след които ви се гарантира, че ще знаете писмен и устен чужд език. Естествено от вас се изисква сериозност преди, по време и след заниманията.

Обстановката, в която ще учите езици е прекрасна. Напрежението го няма и всичко зависи от вашата амбициозност и ниво на подготовка. Преподавателите ще се опитат да изгонят напрежението от съзнанието ви, така че да се съсредоточите само и единствено към учебния предмет.

На ваше разположение са предоставени и учебници, чрез които да навлезете в предмета по-бързо. Помагалата са написани в духа на сугестопедията и представляват едно наистина интересно четиво за студентите. Бързаме да кажем, че в школата ни идват както деца, така и възрастни няма никакво ограничение.

Винаги когато желаете можете да посетите нашия официален уебсайт в мрежата за да получите още сведения какви са 7-те правила на сугестопедията и приложението им към днешна дата. Идвайки при нас вие ще усетите един друг вид преподаване на език нещо, което го няма нито в училище, нито в университетите или стандартните частни школи.

Единствената прилика между гореизброените и Алегро Виваче, че и тук изискваме дисциплинираност и желание за развитие, защото именно това са двата най-важни фактора, за да се справите с материала. Елате при нас и получете своя сертификат за професионална чуждоезикова подготовка.

Запишете се в своеобразното ни училище по чужди езици, като посетите нашия официален уебсайт в интернет пространството. Наслука и всичко хубаво!