Вие сте български гражданин и желаете да си отворите фирма заедно с друг съдружник, но от чужда страна? Днес много хора са в заблуждение, че това не е възможно. Българското ни законодателство позволява да се извърши тази процедура, като за целта трябва просто да съберете необходимите документи сами или пък да се доверите на Profirms.bg, които да направят всичко вместо вас. Така ще имате възможност да развивате бизнес в страната ни и да постигате значителни успехи, ако имате и ясен бизнес план.

Правилата, които трябва да се спазват при регистрация на фирма от чужда гражданин са почти едни и същи с тези, ако сте български гражданин. Единственото условие е да имате лични документи, тоест лична карта или международен паспорт. Ако пък сте български гражданин и живеете в рамките на друга държава на ЕС, тогава също имате право да си отворите фирма, като тук условията отново не се различават съществено. Съветваме ви обаче, ако не сте наясно с цялата тази процедура, тогава да не си губите излишно времето и нервите, а да се обърнете към специализираните фирми, които ще ви помогнат, като например Profirms.bg.  Да, вие можете и сами да се заемете с тази задача, но при условие, че не сте наясно въобще с тази процедура, тогава това не е никак препоръчително, защото можете не само да си загубите времето, но и да не стигнете до никъде, защото няма да успеете да съберете всички документи, за да подадете молба за регистрация на фирма.

И така, ако сте чужд гражданин и имате желание да развивате собствен бизнес на територията на страната, тогава трябва и да владеете български език, за да можете да ръководите все пак бизнеса си. Ако все пак имате някакви  въпроси, тогава винаги можете да потърсите професионална помощ от Profirms.bg.