Предявяване на иск за обезщетение при ПТП

При наличие на птп пострадалият може да предприеме съдебни действия срещу лицето, причинило злополуката, както и срещу неговия застраховател. Това се нарича застрахователна защита на отговорността по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Застраховката „Гражданска отговорност“ ви предпазва от щети или загуби, които може да претърпите, ако причините злополука.

Тази застраховка спомага за регулиране на отговорността на физически и юридически лица, когато става въпрос за увреждане на чуждо имущество при ПТП. Имуществените щети се отнасят до всякакви загуби, които са под формата на парично обезщетение. Например, ако вашето имущество повреди чужда кола, вашият застраховател носи отговорност за плащането на ремонта – не Вие. Ако бъдете наранени или участвате в инцидент, при който можете да докажете, че са настъпили имуществени вреди, това ще се счита за инцидент с имуществени щети. Неимуществените вреди не се измерват директно с пари, така че те не могат да бъдат оценени по същия показател. В случай, че някой е сериозно наранен или убит в резултат на пътнотранспортно произшествие, той (или неговите близки) може да има(т) право на обезщетение от лицето, причинило инцидента. То включват обезщетение за физически и психически наранявания. Съдът в този случай трябва да реши каква сума трябва да бъде платена на база тези основания.

Ако вие или ваш близък пострадате при ПТП, имате право да поискате парично обезщетение по Закона за гражданската отговорност от застрахователната компания на отговорния шофьор. Важно е да подадете иск до вашия застраховател в рамките на 3 месеца от инцидента, за да може да заведете дело след това при нужда. Ако по някаква причина застрахователят не иска да изплати обезщетението или не може да се произнесе по вашия иск в рамките на определения срок за изплащане на обезщетение при птп, тогава все пак можете да предприемете съдебни действия с надеждата, че вашият случай ще бъде разгледан от жури съдебни заседатели. Застрахователят по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е на разположение за покриване на отговорността на застрахования за вреди, причинени на трети лица, включително пешеходци и велосипедисти, причинени от моторно превозно средство, притежавано или използвано от застрахования.

Може ли жертвата да получи обезщетение за птп от виновния водач и от неговия застраховател едновременно?

Върховният касационен съд отговори на този въпрос в началото на 2017 г., когато в Тълкувателно решение по дело No 1/2016 г. постанови, че правата на пострадалия да получи обезщетение ще се упражнява алтернативно или по застраховка, но не и едновременно.

И виновникът, и застрахователят имат последващи права. Тези видове права са известни като „конкуриращи се“. Това означава, че ако някой получи обезщетение от едно от двете лица (независимо от застрахователя или от виновното лице), правото му на обезщетение ще бъде погасено само чрез удовлетворяване на иска си с един от тези двама души.

Пострадалият трябва да реши от кого да търси финансово обезщетение. Решението в крайна сметка е само негово. Отговорността на ищеца и на застрахователя произтича от деликтното право. Въпреки че може да се управляват от различни правила, те са функционално свързани. Както се вижда в този случай, плащането на едно лице освобождава другото от отговорност.

Как можем да сме сигурни, че жертвата е получила удовлетворително възнаграждение?

Разбираемо е човекът, който изплаща дълга си към жертвата, да поиска доказателство, че го е направил. Обикновено има условия за получаване на изплащане на обезщетение от застрахователни компании. Официално споразумение трябва да бъде подписано, за да получите плащането. Този договор, освен паричната сума, гарантира и основанието за правото на обезщетение.

След като пострадалият е приел изпълнението от едно от отговорните лица и е казал ясно, че получената сума го удовлетворява, той няма последващо право да иска същия или по-голям размер на обезщетение при птп от други лица. Изглежда логично, тъй като при получаване на обезщетение се изпълнява функцията на застраховката – т.е. да осигури обезщетение за вреди на пострадалия. Лошото е, че това често свършва зле за човека, който е бил жертва в злополуката. Ако не прецени нещата правилно, както по отношение на обезщетението за нараняване, на което има право, така и по отношение на това как да намери отговорност за това, той може да загуби шанса си за справедливо изплащане на обезщетение за птп.

За статията:
Кога се предявява иск за обезщетение при ПТП?
Заглавие:
Кога се предявява иск за обезщетение при ПТП?
Описание:
Предявяване на иск за обезщетение при ПТП. При наличие на птп пострадалият може да предприеме съдебни действия срещу лицето, причинило злополуката, както и срещу неговия застраховател.
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: