Как новият кредит може да ви помогне да изплатите дълга си

Когато кандидатствате за нова кредитна карта, това може да ви помогне да изградите кредитна история. С добра кредитна история ще бъдете в по-добра позиция да заемате пари в бъдеще. Това е така, защото потенциалните кредитори ще знаят, че имате опит в плащането на дълговете си навреме. Това може да означава, че ще получите по-нисък лихвен процент за бъдещи заеми. Това може да е особено полезно, ако планирате да вземете голям заем. Дори и да не вземете голям заем, наличието на кредитна история винаги е от полза. Може дори да поискате да кандидатствате за няколко нови кредитни карти, за да можете да изградите кредитната си история в различни банки. Това може да ви помогне да станете по-уверени в своята кредитоспособност и да ви даде по-добра представа за това колко можете да заемете.

Не си струва да кандидатствате за нови кредитни карти

Основен признак, че новата кредитна карта няма да ви помогне да изплатите дълга си, е ако кандидатствате за няколко нови карти само за да получите одобрение за една от тях. Може да се окаже, че кандидатствате за няколко нови карти преди края на годината, когато се опитвате да приключите с дълговете си. След това, след като получите одобрение за една от тях, веднага кандидатствате за друга, за да изглежда, че имате повече кредитна история. Това само ще затрудни поемането на нови дългове в бъдеще. По-добре е да премахнете картите, от които не се нуждаете, и да се съсредоточите върху тези, които ще ви помогнат да изплатите дълга си по-бързо.

Не се нуждаете от нова кредитна карта, за да намалите дълга си

Макар да е вярно, че новите кредитни карти могат да ви помогнат да изградите или възстановите кредитната си история, можете да постигнете същия ефект, като кандидатствате за една или две нови карти по съществуващото си кредитно досие. Това означава, че всъщност не откривате нови кредитни линии. И въпреки че не увеличава дълга ви, показва, че имате достатъчно кредити, за да можете да получите одобрение за една или две карти. Поддържането на използването на кредитите (използването на кредитите ви е между 10 и 30 %?) е друг начин да покажете, че имате достатъчно кредити, за да можете да получите одобрение за една или две карти.

За статията:
Заглавие:
Може ли новият кредит да намали дълга?
Описание:
Как новият кредит може да ви помогне да изплатите дълга си? Когато кандидатствате за нова кредитна карта, това може да ви помогне да изградите кредитна история...
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: