Над образа на счетоводителя е изграден своеобразен стереотип, който ревностно се поддържа и наслагва в обществото до такава степен, че дори самите счетоводители се чувстват некомфортно да излязат от него. Затова ще се опитаме да оспорим няколко мита, които обществото неусетно е възприело по повод на счетоводителите:

1. Счетоводителите са скучни.

Образът на консервативния, незнаещ как да се забавлява „костюмар“ е този на типичният счетоводител, според стереотипите. Няма филм в който да е замесен счетоводител и той да се отклонява от ролята на „очилатият сухар“, без чувство за хумор. Това може би се обяснява с впечатлението у хората, за скучната и бюрократична счетоводна професия. Практиката показва, че счетоводителите са изненадващо големи купонджии, което се обяснява може би с това, че по-време на работа не им се отдава възможност да дадат изблик на емоциите си, а и на присъщата им изобретателност. Доказателство за това са шумните фирмени партита на счетоводните кантори.

2. Счетоводството е професия за жени.

Практиката в цял свят сочи, че най-успешните счетоводители са мъже. Въпреки че жените са по-трудолюбиви и изпълнителни, изобретателността и амбицията, присъща в по-голяма степен на силния пол, кара висшите нива на счетоводната професия да се заемат в по-голяма степен от мъже.

3. Счетоводителят е добър математик

Практиката показва, че един добър математик не винаги може да се превърне в добър счетоводител. Въпреки че математиката и счетоводството са взаимосвързани науки, счетоводителят е важно да притежава редица други качества, като аналитично мислене, последователност и т.н. Освен това превръщането на счетоводният софтуер като основен инструмент на счетоводителя, води до закърняване на много от математическите му способности.

4. Счетоводството е скучна и отегчителна професия

Това е един от най-големите митове. Постоянната динамика в законодателството, многото сфери на приложение, разнообразието от казуси, различните нива и разновидности на професията, правят счетоводството изключително интересна и динамична професия, с огромен потенциал за кариерно развитие.

5. Счетоводната професия е много добре платена

За съжаление счетоводните специалисти в масовия случай не получават подобаващо на професионализма, отговорността и образованието им заплащане. Добре платени са най-високите позиции в счетоводната професия, както и различни направления от нея, като одитори и т.н.