В бързо променящата се бизнес среда, в която работят съвременните компании, цялостно планиране и подготовка са от решаващо значение за успеха на бизнеса. Добра възможност за по-добра организация на работа, се явява организационен тренинг. Програмите на тези тренинги за планиране и организация се фокусират върху някои от най-критичните и предизвикателни области на организационното планиране.

  • Управление на промяната
  • Управление на времето
  • Изпълнението на ефективни срещи
  • Бизнес планиране

Организационният тренинг има огромни ползи за бизнеса, като ще ви помогне да преразгледате и промените начина, по който управлявате времето, да усъвършенствате и да пренасочите текущият си подход към планирането, организирането и изпълнението на бизнеса ви.

Тези тренинги предлагат многостранни и гъвкави програми за развитие и обучение, които обхващат широк спектър от критични бизнес умения. Това са програми, които предлагат на вас и вашият екип възможност за значителни и измерими ползи за бизнеса.

Кой трябва да мине през организационен тренинг?

Ако сме честни със себе си, всеки би могъл да се възползва от това да научи нови методи за подход към бизнес планирането. Но тези тренинги са за служители с ръководни и управленски функции, или имащи водеща роля в компанията. За тях тези курсове и упражнения ще донесат най-много практически ползи.

Участниците в организационни тренинги получават ясна представа за съвременното мислене и за стратегиите за по-добро планиране и организация. Съвременната теория, в съчетание с практически упражнения, съвети и техники, ще променят начина, по който мениджърите планират и подхождат към работата си.

Организационните тренинги създават комплекс от умения, като управление на времето

Ефективното използване на времето си остава един от най-трудните аспекти на живота в съвременния корпоративен свят. Ефективните начини за управление на времето помагат да постигнете баланс и да повишите производителността в натоварена работна среда. Много често тук се включват практически умения за развитие и подходи за управление на времето, задаване на приоритети, реалистична оценка на натовареността и срокове, изграждане на доверие и асертивно поведение, управление на очакванията.

Освен това ще се научите как да провеждате ефективни срещи. Целта на тази част от тренинга е да осигури на участниците знания, умения и увереност, необходими за работата на срещи по професионален и продуктивен начин.

Бизнес планиране

Помага на вас и вашия екип да погледнете по друг начин подхода към бизнеса. Това включва оценка на пазара, анализи, изграждане на визия и мисия, подготовка и планиране – дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели, територия и управление на клиентите, възвръщаемостта на инвестициите.