Ефективност е определението, което може да се даде за функциите на онлайн рекламата. Границите на възможностите за малките и големи фирми са силно разширени и привличането на клиенти от цял свят е възможно. За да рекламират правилно бизнеса си по интернет, обаче фирмите трябва да са запознати с редица фактори определящи успешното рекламиране. Сега ще споменем няколко от тях, въпреки че темата е необятна също както и възможностите на онлайн рекламата.

Познаване и определяне на целевата група – бизнеса трябва много добре да обмисли и определи групата и персоналността на потенциалните си купувачи. По този начин неговата реклама ще има ефективност, независимо дали е в социалните мрежи или чрез реклама в популярни търсачки. И при двата случая определянето на ключовите думи и фрази се извършва на базата на познаване на бъдещите клиенти. Така фирмите ще изпратят правилните послания на правилната аудитория.

Познаване елементите на онлайн рекламирането – зад една интернет реклама стоят много повече неща от това просто да пуснеш даден рекламен текст в онлайн пространството. Рекламната интернет маркетингова стратегия се състои от множество елементи. Включването на редица от тях в рекламата, я прави по-успешна и смислена. По-популярните от тях са:

Текст и изображения – рекламирането чрез текстови реклами или по-визуални реклами като банери, или комбинация от двете е застъпено и в социалните мрежи и в интернет търсачките, като начин за реклама. Фирмите трябва да балансират онлайн рекламата си в зависимост от нуждите на дадената рекламна кампания и подходящия за това метод на рекламиране.

Целеви страници – това са страниците, към, които потребителите кликнали върху дадена реклама, биват отвеждани. Фирмите трябва да обмислят добре тези страници, за да оставят добро впечатление у бъдещите си клиенти.

Спонсорирано съдържание – спонсорираното съдържание в голяма степен може да помогне за израстването на бизнеса на съдържателя на сайта. Социални мрежи като Facebook, Google+ и Twitter предлагат такова съдържание за фирмените сайтове. Връзката му с тематиката на сайта, е определяща за доброто му функциониране и приноса към нови клиенти. Голяма заслуга за това има платената реклама във Facebook.

Постоянен мониторинг – за всяка една рекламна кампания без значение броя на рекламите в нея е необходимо постоянно наблюдение и нанасяне на необходимите корекции и подобрения, с цел да се оптимизират рекламите и да се намалят рекламните разходи.

Инструменти за анализ и и-мейл маркетинг – познаването и използването на анализиращите инструменти, дава представа на рекламиращия за успешността на рекламата му. Доброто им използване спомага ефективността на онлайн рекламата. Рзпращането на и-мейли на потребителите, за дадена промоция или кампания е разпространен метод за популяризиране на бизнесите. То е опростен и ефективен фактор с добри резултати.

Статистика в реално време – в онлайн рекламата има опцията да виждате как се изразходват рекламните средства, колко кликвания е имало, колко пъти се е показала рекламата и т.н. Подходящ пример за това е рекламата в Google AdWords.

Като цяло онлайн рекламата и нейната ефективност са се доказали във времето за ползвателите си. Доброто познаване на правилните за рекламиране средства спомага за ефективната реклама.