Специалистите, които се занимават с PPC кампании, обичат да говорят за сезонност. Някои от тях смятат, че покупателната способност на потребителите се повишава в края на годината. Други пък са на мнение, че сезонът на ваканциите е идеалното време за засилване на рекламните признаци. Тук може да се разчита на максимата, че колкото специалисти попитате, толкова и различни отговори ще получите. Все пак трябва да се отбележи, че в тази насока има и константни величини. Истинският въпрос, на който трябва да се отговори, е колко от специалистите, които разработват Pay per click кампании, успяват да се възползват от сезонността.

Аспекти, които остават встрани от разговора

Винаги най-простите подробности остават извън разговорите. В сферата на сезонността на PPC акциите има един много прост трик, който всеки, дори и да не е професионалист, може да приложи. Рекламният текст трябва да бъде съобразен със сезона. Това е толкова подразбиращо се правило, че често бива пропускано. Неговото продължение е целевите страници да са съобразени със същото правило. Това е наистина лесен и ефективен начин да се повишат импресиите в Pay per click кампанията.

Защо да пишете рекламен текст, съобразен със сезона?

Отговорът на този въпрос е много прост. Целта на всеки рекламен текст в PPC кампания е да бъде възможно най-релевантен на:

  • Заявката за търсене или ключовата дума;
  • Нуждите на търсещия;
  • Вашият продукт или услуга;
  • Целевата страница;

Включването на сезонността на текстовете на рекламата ви носи един допълнителен слой на приложимост. Тези реклами ще бъдат свежи и ще отразяват желанието на клиентите, преди те да са го осъзнали напълно. Това може да бъде голямо предимство, що се отнася до изграждането на стратегия за Pay per click акцията. Рекламата, която предоставяте на своите бъдещи потребители няма да бъде просто поредният скучен текст, който ги кара да си купят нещо. Тя ще е в състояние да им обясни защо се нуждаят от продукта или услугата ви.

Примери за сезонен текст за реклама

Тук много зависи в кое време от годината се планира PPC кампанията. В повечето сезони има доста празници, а през лятото е време за ваканция. Това означава, че винаги можете да напишете рекламен текст, който е свързан със сезона. Да започнем от началото на годината. В първите дни на всяка година можете да използвате устойчиви словосъчетания като „Имате ли големи планове за 2014 г.?”.

Добре е да се постараете рекламният текст и целевата страница да са почти идентични, що се отнася до използваните фрази (според специалистите тук: http://www.seopal.bg/списание-за-seo-оптимизация-и-онлайн-мар/). Това може да повиши ефективността на всяка кампания. От друга страна трябва да прецените с каква честота да се появява рекламата с този специален текст.

Всяка Pay per click акция трябва да бъде внимателно следена, за да можете да отчетете резултатите от всички приложени тактики. Одитът в тази насока е задължителен. Резултатите вероятно ще бъдат много по-добри от онова, което всеки рекламодател очаква.

Сезонността трае цяла година

Всеки сезон има свой характерен празник. Това означава, че всяка PPC кампания може да бъде обвързана с него (съветват от SEOPAL http://www.seopal.bg/професионална-ppc-реклама-от-seo-pal/). Можете просто да проверите календара за почивните дни. Това ще ви помогне да планирате по-добре рекламните текстове, които са сезонни за предстоящите Pay per click акции. Единственото съображение, което трябва да имате предвид, е, че трябва да премахвате рекламите, веднага щом са станали невалидни. Естествено можете и да автоматизирате този процес.