Хората работят, за да могат да си позволят да купуват. Тези, които работят по-доходоносна работа могат да си позволят и по-големи покупки. Една от най-големите, а често и най-необходими покупки в живота е покупката на недвижим имот.

Някои купуват имот като инвестиция, която ще им донесе дивиденти на по-късен етап, като за целта е нужно сериозно пресмятане на всички плюсове на имота. За много от хората обаче покупката на имот означава покрив над главата и тази покупка често се осъществява на цената на много компромиси и с уговорки, че това, което не ни харесва можем по-късно да променим или поне търпим, докато успеем да коригираме един ден.

Когато купува имот, едно семейство участва заедно във взимането на решения и отсяването на всички “за” и “против”, като ролите са разпределени така, че жената се води от емоциите, а мъжът трезво обмисля финансовата част на сделката.

Много често едно семейство купува своя дом, запленено от една единствена характеристика на имота и с цената на много компромиси, относно недостатъците, които я съпътстват.

Понякога превес при взимането на решение има красивата гледка, за сметка на лошото състояние, в което се намира предлагания дом. В тези случаи семейството лекомислено решава, че с малко средства ще извърши основен ремонт и в кратки срокове ще влезе във владение на своето жилище, за да се радва на тази ключова за решението гледка. Това рядко се случва, тъй като цените на ремонтите никак не са ниски, а семейството е вложило всичките си средства за закупуването на имота. Тези, които успяват да реализират своя план са щастливци и като такива са много редки изключения. В повечето случай едно семейство купува имота с красива гледка и не може да заживее в него години наред, търсейки средствата и ремонтирайки имота бавно и на парче.

При всяка покупка се налага да правим компромиси, но най-скъпо понякога тези компромиси ни струват, когато купуваме във Велико Търново имоти с уговорки и неосъществими намерения.