Контакторите са електрически компоненти, които се намират в кондензаторите. Кондензаторът е външно устройство, което е част от термопомпата. Термопомпите могат да са част от отоплителна, вентилационна или климатична система. Когато комутационните апарати се износят, това означава, че кондензаторът няма да се изключва, когато термостатът му даде знак да го направи. Това може да доведе до много проблеми с инсталацията, с която използвате контакторите. Подмяната им може да ви спести много време и пари, както и неприятни преживявания. Смяната на комутационните апарати ще възстанови ефективната работа на вашата отоплителна, вентилационна или климатична система.

Осъществяването на този проект звучи наистина трудно, но това всъщност не е сложна операция. С повече планиране можете да си спестите много време и пари. Смяната на контакторите изисква да имате на разположение отвертка с много накрайници. Освен това, трябва да проверите за модела на контакторите, които смятате да закупите. В случай, че на пазара го няма идеалния модел за вашия случай, проверете кой вариант за смяна предлага компанията производител.

По време на процеса на смяна на контакторите, трябва да се уверите, че електрозахранването е изключено. Това намалява риска от неприятни инциденти, по време на подмяната. Освен това спазването на инструкциите на производителя е от основна важност за вашата безопасност. От друга страна това ще осигури и правилното функциониране на контакторите, както и дългия им живот.

Началото на домашния проект

Прекъснете захранването на термопомпата, за да си осигурите безопасното протичане на дейността по смяната. Обикновено кондензаторът се намира отстрани на къщата или помещението и има вентилатор. Отворете капака на кутията, за да намерите превключвателя. Изключете кондензатора, както и електрическия панел на дома си.

Следващата стъпка, която трябва да предприемете при смяната на контакторите, е свързана с намирането на контактора. Той обикновено се намира в пластмасова кутия. Отгоре на нея, обикновено има залепен предупредителен стикер. Можете да го използвате, за да се ориентирате по него. Ще трябва да развиете винтовете на кутията, така, че да я отворите. Използвайте отвертката.

Внимателно развийте винтовете, които държат контактора на мястото му. Много внимателно го придържайте на мястото му, за да не падне. Запомнете или запишете как са свързани захранващите кабели към клемите на комутационния апарат. Можете да им направите снимка с телефона си или с фотоапарат. Тя ще ви е много полезна при инсталацията на новите контактори.

Новите контактори

Поставете заместващите контактори на мястото на старите. Това е много важен момент. Можете да следвате точните инструкции, които е подал производителят на контактора. Свържете захранващите кабели, като повторите снимката, която направихте в предната стъпка. Това е много лесен начин да свържете контакторите. Уверете се, че винтовете на контактите са добре затегнати. В случай, че не са, това може да причини наистина много проблеми във функционирането на комутационните апарати, както и на цялата система на термопомпата. Много е важно връзките да са проверени и да работят добре.

Последна стъпка

Включете прекъсвачите, като се уверите, че това вече е безопасно както за вас, така и за системата. Проведете тест и ако всичко е наред, можете да използвате своята климатична, отоплителна или вентилационна система без каквито и да е затруднения.