Полагането на повдигнат гранитогресен под намалява в пъти времето за инсталация и неудобството при монтажа, а е и по-евтин вариант в сравнение с останалите възможности.

От самото им създаване  повдигнатите подове се използват като техническо решение за специални инсталация в различни сгради, така че инсталациите да са достъпни по всяко време, и в същото време да са защитени, тъй като са разположени под настилката.

Употребата на повдигнати гранитогресни настилки става все по-разпространена при новите или реновираните офиси и сгради, главно заради лесната инсталация на различните системи и гъвкавостта им при вариране между различни височини на повдигане на пода (позволяват максимално повдигане до 100 см.).

Обичайно се прилагат в компании или отдели, които се движат или местят често, поради което се налага разширяване или променяне на мрежите от услуги, на електрическите, телефонни или интернет конзоли. При обикновеното поставяне на кабели и тръби и прокарване на инсталации под пода, е невъзможно впоследствие те да бъдат променяни, което ги прави по-неудобни за работа.

Използването на повдигнати гранитогресни подове улеснява всички дейности, които трябва да се извършват във една фирма, свързани с лесната мобилност на персонала или разширяване на работните места. Напълно възможно е в свободното пространство под повдигнатия под да преминават тръби с топла или студена вода, всякакви електрически, комуникационни или климатични системи. В същото време всички инстаналации под пода са лесно достъпни в случай на евентуална повреда или нужда от подмяна.

Предимство при избора на повдигнат под е широкото разнообразие на гранитогресните плочки, които да отговорят на изискванията на желания дизайн. Производителите предлагат различни видове облицовки, текстури, цветове и естетически шарки.

Предимства на гранитогресния под:

  1. Здравина при механично натоварване и устойчивост при попадане на химически препарати, както и на замръзване. Подходящ е за дългосрочно ползване;
  2. Лесен достъп – по всяко време и от всяка страна. Внезапните повреди на комуникационните или електрически мрежи, минаващи под пода сега могат да се поправят бързо, лесно и с по-малко разходи;
  3. Температурна изолация – въздушната възглавница, която се създава между основата на пода и повдигнатия гранитогресен под играе ролята на естествен изолатор и подобрява енергоемкостта на помещението;
  4. Безопастност. Гранитогресът е пожароустойчив и водонепропусклив материал, изграден е от природосъобразни и опазващи околната среда вещества. Той е изключително лесен за поддръжка и хигиена.