Повечето фирми и търговци измерват успеха въз основа на поредица от цифрови анализи, като например органични посещения на сайта, показвания на страници и реализациите на целевите страници. Това разбира се не е грешен подход, но можете сериозно да подцените своите клиенти и потребители. Вече е съвсем в реда на нещата, да се каже, че прекарваме голяма част от времето си в интернет, затова се нaлага PPC кампаниите да се следят по-изкъсо. Това определя и по-сложното потребителско поведение. Когато се провежда Pay per click кампания, бихме искали да знаем какво правят нашите потребители, докато са в интернет. Точно поради тази причина Call tracking би могъл да е идеалният инструмент, който да използвате, за да оцените ефекта на PPC акцията.

Как да следите вашите входящи повиквания?

Да кажем, че вашият бизнес има телефонен номер. Той вероятно е част от контактите, които са посочени на вашия сайт, както и с всички други маркетингови инструменти, които използвате. Телефонът ви може да се появи и на билборди и всякакъв друг вид реклами. За това бихме искали да знаем кои практики карат клиентите да се обаждат на този телефонен номер.

Как се използва call tracking?

От самото име на услугата вие можете да се досетите, че това означава проследяване на обажданията. Това ще ви донесе информация не само за PPC акцията, но и за всички други неща, кoито правите в сферата на рекламата. Вие ще сте в състояние да знаете прецизни данни, които да ви помогнат да прецизирате своите Pay per click реклами. Софтуерът за проследяване на разговор записва броя на обажданията, които получавате. Така вие ще получите един истински поглед върху това как работят вашите PPCкампании.

Данните от call tracking могат да ви помогнат много при изграждане на стратегия за вашите Pay per click кампании. Тази информация ще ви осигури и възвръщане на инвестициите, които правите за PPC маркетинг.

Ползите от call tracking

С call tracking можете да следите кои области на вашия маркетинг – цифрови или офлайн – се представят добре и кои области се нуждаят от подобрение. Това е дейност, която може да ви спести пари. Ще изброим сферите, в които можете да използвате call tracking успешно:

  • Можете да разберете, кои са най-успешните целеви страници на вашата PPCкампания;
  • Можете да разберете кои са най-подходящите ключови думи за вашата Pay per click акция;
  • Освен това ще можете да разберете какво е новото на вашия отдел за обслужване на клиенти. Това е информация, която може да се използва не само за вашите PPC акции. Вие можете да приложите наученото във физическата търговия.

В заключение

Call tracking ви позволява да попълвате данни в своята информация. Вие ще можете да провеждате успешни PPC акции, защото ще можете да предвидите потребителското поведение с няколко хода напред. Това е наистина много силно оръжие във вашите ръце, защото ще разкрие пропуските, които сте имали в информацията си преди. Можете да добавите и нови ключови думи, които сте пропускали. Така Pay per click акцията ще се радва на нови кликове и импресии. Възвръщането на инвестициите е една от най-важните точки, на които се подпират PPC кампаниите.