Дом и Градина

Пречистване на отпадните води от бита

Пречистване на отпадните води от бита

Отпадъчните води от човешката дейност според типа на замърсяване са битови и производствени.

Водата, която човека използва ежедневно за своите нужди става все повече, а същевременно еколози непрекъснато алармират, че дефицитът от чиста вода на нашата планета расте главоломно. Това е основната причина все повече да се говори за пречистване на отпадните води и повторното им използване като целта е икономия на чиста питейна вода и ограничаване на замърсяването в природата.

Отпадъчните води от човешката дейност според типа на замърсяване са битови и производствени. Под битови отпадни води се имат предвид всички води, които човек потребява ежедневно в бита си от кухни, бани, тоалетни и т.н. Този тип замърсяване на водата в по-голямата си част е от органичен произход и нейното пречистване обикновено се третира по биологичен способ. Съществуват редица технологии за биологично пречистване на битови отпадни води, при някои от които ефективността на пречистване достига до 98-99 процента, което позволява пречистената вода да бъде използвана отново. Така се постига ограничаване на използването на чиста питейна вода за някои нужди на човека като поливане, измиване на плочници, гасене на пожари и др. нужди от ежедневието.

В големите населени места обикновено има изградени градски пречиствателни станции и канализационна мрежа, която отвежда битовите отпадни води от жилищните и обществени сгради до тях, за да бъдат пречистени и след това евентуално използвани за поливане и др. дейности. В по-малките населени места и някои крайни квартали на големите градове обаче канализация няма и този проблем дълги години е бил труден за решение поради огромните средства нужни за създаване на канализационна мрежа. Самите пречиствателни станции също са скъпи съоръжения и построяването им изисква сериозни инвестиции.

Поради липсата на канализация в по-малките населени места в миналото хората са отвеждали своите битови отпадни води в т.нар. септични ями, които са представлявали изкопани в земята дупки, където замърсените води попиват в почвата. Огромното замърсяване обаче на почвата и подпочвените води, което тези септични ями причиняват е причина още преди години те да бъдат забранени със закон и заменени с водоплътни изгребни ями, които да бъдат изпомпвани и отпадните води от тях извозвани до големите градски пречиствателни станции. Бързото напълване обаче на тези изгребни ями и честото им изпомпване, съпроводено с доста неприятни изживявания, ги прави също не особено практично решение за съвременния човек.

Именно затова през последните години се налага едно ново съвременно решение на проблема, което е практично, екологично и все по-предпочитано от хората, които строят на места далеч от централна канализация. Такова решение са индивидуалните пречиствателни съоръжения, които се поставят отделно за всяка къща или могат да пречистват отпадните води на няколко къщи, включени към тях. При тези пречиствателни съоръжения отпадните води се пречистват на гравитачен принцип като колкото отпадна вода се влива в тях, толкова пречистена излиза. Така се избягва непрекъснатото изпомпване и опасността от преливане, което е характерно за изгребните ями.

Пречиствателните съоръжения за битови отпадни води са на биологичен принцип като в самата технология се използват микроорганизми, хранещи се с органичния субстрат в битовите отпадни води. Биологичните технологии на пречистване са различни в зависимост от типа микроорганизми, които участват в тях. Те могат да бъдат анаеробни или аеробни, а в същото време има и технологии, включващи много устойчиви микроорганизми, които са част от човешката микрофлора и те са най-ефективни и модерни за момента.

При анаеробните технологии се налага добавяне на микроорганизмите, които участват в процеса и се получава едно натрупване на активна утайка, която периодично трябва да се отстранява. Технологиите обаче непрекъснато се развиват и съоръженията за пречистване на отпадни води се усъвършенстват.

Съществуването вече на различни технологии и автономни пречиствателни съоръжения дава възможност на избор и решение на проблема с липсата на канализация на много населени места.

  1. Намирам за много полезна тази информация. Ние се каним да реформираме стара къща наследство в малко село и доста се притеснявам от идеята за септична яма. Маргарита.

Остави мнение

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Приятели: Кулинарни рецепти

Партньори|Sitemap