Чувството за принадлежност е основна човешка нужда. Хората създават групи въз основа на своите хобита, език, религия, спорт, както и много други интереси. Тези групи формират общности, като тези общности формират цели общества. Но клубът е основният градивен елемент. Тези клубове са изключително важна част от личността на всеки индивид. Спортните отбори, семействата, групите със специални интереси, както и много други вече имат възможност да поръчат свой собствен домейн адрес, който завършва на .club. Това е място, което ще осигури виртуалните срещи на много хора с еднакви интереси.

Търгът

Търгът на тези домейн имена не се радваше на много голям интерес. Някой потребители наддаваха, но нито едно от имената не беше резервирано. Днес приключва надпреварата на сайта на компанията, която ги отдава под наем – Sedo. Някои специалисти казват, че има основателни причини за това.

Причините

Слабият интерес към тези домейн имена може да се дължи на факта, че се продават на търг. Съвсем логично е наддаващите да чакат последния момент, за да могат да си осигурят най-добрата цена. Едва ли някой би започнал да залага наистина много пари три дни преди края на търга.

Търгът за специалните домейн имена има свои изисквания. Освен това съществуват и някои опции домейн името да не ви бъде дадено за ползване. Това са ситуации, които могат да се случат наистина много рядко, но все пак са възможни. То може да ви бъде отнето, заради противоречия около името. Ако то нарушава авторски права или авторитета на някоя организация, няма да можете да го ползвате. Освен това ще ви се наложи да подпишете специално споразумение за наддаване на този търг. В процеса на провеждане на търга наддаващите се отсяват още повече. Със сигурност има много потребители, които са искали да станат част от търга, но не са могли да го направят навреме. А късното включване обикновено затруднява процеса на наддаване.

Някои от цените на резервациите за домейн името са наистина високи. Почти няма наименования, дори и от първо ниво, чиято първична продажна цена да достига повече от 1000 щатски долара. Ако .club бъде съпроводено от Snowboard.club или Skate.club, лесно може да бъде постигната цената, за която вече говорихме. Наддаванията могат да достигнат и по-високи цени. Важно е да се отбележи, че повечето домейни могат да бъдат резервирани за по-малко от 1000 долара. За срок от една година можете да платите в диапазона от 25 до 300 долара, в зависимост от словосъчетанието, което сте избрали. В случай, че имате планове да започнете да залагате в края на търга, това може да е наистина много опасно. Ако предложите голяма сума, може да се окаже, че хвърляте пари на вятъра. От друга страна обаче, ако смятате, че можете да изградите добър сайт и сте преценили всичко внимателно, то е време да се впуснете в надпреварата.

Има още малко време, докато изтече срокът за наддаване за тези наименования. За тях важат останалите фактори за името от първо ниво. Те се отдават за минимален период от една година. Цената може да претърпи известна корекция, в зависимост от това дали използвате услугите на фирма регистратор, или го правите сами.