Всеки човек има за цел в живота да се сдобие с престижна професия, която му приляга и в последствие да се развива в дадената посока. Важно е да подчертаем, че счетоводната професия не е за всеки и тя е като математиката – или ти върви, или не. Ако не ти върви, вероятността да станеш добър професионалист е нищожна.

Кои хора са подходящи за тази професия?

Практиката показва, че тази професия е подходяща за кадри, на които им върви математиката. И това е логично, защото основно се работи с цифри. Този факт не е напълно неопровержим тъй като в счетоводството се иска голяма прегледност, което не е много присъща на математиците. Затова, за да си счетоводител далеч не е достатъчно да те бива с цифрите.

Фактът, че малко хора стават за счетоводители, прави професията добре платена, а от там престижна и желана. Обаче, трябва да се има предвид, че поради еднотипното естество на работата, професията макар и доходна, се смята за доста скучна. Впрочем, забелязва се тенденцията, че колкото по-скучна и безинтересна е една професия, толкова по-добре платена е тя. Това, разбира се, важи за висококвалифицирания труд, но все пак е интересен факт.

Къде би могъл да се реализира един счетоводител?

Пред всеки дипломирал се счетоводител се откриват няколко възможности за професионална реализация. Изглежда най-широко разпространената си остава държавната администрация, където можем да подчертаем, че заплащането не е кой знае какво, но е сигурно, а и си е държавна работа. Идеалният вариант за хора, които търсят сигурност и не са тръгнали да правят милиони. Ако обаче не се търси това, следователно частния сектор и мястото за професионална реализация.

Друг разпространен вариант е започването на работа в някоя счетоводна кантора, където освен по-добро заплащане, всеки счетоводител получава и ценен опит за това как работи една счетоводна кантора. Този опит може да Ви е от голяма полза, ако след време решите сами да си отворите своя собствена счетоводна къща.

Третият вариант е младия счетоводител да започне работа в някоя фирма, която си има собствен счетоводен отдел. При този вариант принципно заплащането най-добро, но пък няма толкова възможности за развитие.

И последният вариант е да отвори собствена счетоводна кантора още след дипломирането си, но това не е никак добро решение предвид липсата на опит. Вероятността за успех е минимална.