Ако се нуждаете от построяването на дом в съкратени срокове, от изграждане на офис сграда поради разширяване на производството си, от временно сервизно помещение и др., единственото решение да направите това по бърз, лесен начин и без сериозни разходи са съвременните фургони. Те представляват модулни конструкции, с които е възможно извършването на техническа и строителна дейност.

Подобни конструкции са удобни и евтини, наречени са още и „къщи контейнери”, защото са оборудвани с прозорци и врати, отопление и осветление и с възможност да се организират необходимите комуникации.

При инсталирането могат да се подредят по различен начин като впоследствие разположението или броят на модулите е възможно да бъде променян.

Къде намират приложение?

Заради своята многофункционалност, удобство и рентабилност преместваемите фургони успешно биват използвани за оборудване на помещения от различен тип като:

  • къщи;
  • приобектни офиси;
  • търговски павилиони;
  • административни обекти;
  • кабини за охрана;
  • автосервизи и автомивки;
  • складове;
  • гаражи;
  • съблекални;
  • зимни градини и др.

Приложенията на преместваемите модулни конструкции могат да бъдат още много и са вариант за улесняване на ежедневието в различни аспекти, благодарение на отличните си характеристики.

В какви разновидности съществуват мобилните контейнери?

Изключителната функционалност на съвременните контейнери за живеене се дължи на тяхното видово разнообразие, позволяващо реализирането на различни проекти.

Складови контейнери

Основното им предназначение е за по-дълго съхраняване на стоки или тяхното транспортиране. Могат да бъдат и част от помещение с по-големи размери. Възможно е монтирането на врати и прозорци, електрическа инсталация и различни рафтове според индивидуалните нужди, както и да изпълняват допълнителни функции.

Хладилни контейнери

Като разновидност на складовите, те са универсално решение за складиране на стоки, застрашени от бързо разваляне, при контролирана температура. Стандартните са с височина 250 см или 300 см, широки са 240 и 300 см и имат максимална дължина до 1200 см. Лесно се повдигат и преместват, а модулният им характер позволява добавяне или премахване.

Технически контейнери

Предоставят възможности за нуждите на строителството, реализацията на телекомуникационни помещения, кабини за охрана или дезинфекция и др. Многофункционалността им често предполага специфични параметри и оборудване. Най-подходящи са за пространства без налична инфраструктура.

Домакински контейнери

Модулите от този тип се срещат най-често и служат за изграждане в съкратени срокове на контейнери къщи, по-големи модулни сгради, гаражи, автомивки и сервизи, градински постройки и др. Височината на изградената конструкция може да бъде до 3 етажа, а по-здрави и издържащи на натоварване специални модули се използват за по-високите.

Санитарни контейнери

Използвани като самостоятелни модули, могат да функционират като тоалетна, съблекалня, баня и др., а може да бъдат и част от голямо санитарно помещение. Приложението им е различно – като част от жилищно помещение, модулна сграда, офис и др., както и допълващ модул към промишлено помещение.

Тези и други приложения на различните видовe контейнери къщи е отлично решение за реализиране на удобна, евтина и мобилна сграда. Ако се сдобиете с къща от модулен тип и я изолирате добре, ще си осигурите нужния комфорт през цялата година.

За статията:
Различните видове фургони и тяхното широко приложение
Заглавие:
Различните видове фургони и тяхното широко приложение
Описание:
Заради своята многофункционалност, удобство и рентабилност преместваемите фургони успешно биват използвани за оборудване на помещения от различен тип като...
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: