Една от основните причини за обезлюдяването на селата в България е, че преходът в страната към пазарна икономика създаде една голяма пропаст между обикновените селски труженици и големите арендатори, които без ограничения изкупуват земята им. Така земята става собственост на малка група хора, които стават все по-богати, а останалите се принуждават да напуснат селата и да търсят препитание в големите градове. България по традиция винаги е била аграрна страна и този сектор е силно определящ в нейната икономика.

Необходимо и важно е да се погледне сериозно на малкия и средния бизнес в българското село като на негова основна опора. За да съществуват българските села е нужно в тях да има млади хора, които да имат възможност да започват и развиват свой бизнес като земеделски производители или фермери и животновъди.

По закон всеки, който е пълнолетен има право да си направи регистрация на фирма и да започне свой бизнес. На село обаче, за да може да започнеш да се занимаваш със земеделие и да получиш нужната подкрепа от държавата за това, е нужна регистрация като земеделски производител по Наредба №3. Тази регистрация се осъществява в Областните дирекции по земеделие и гори към всяка област. След тази регистрация като земеделски производител, лицето и неговата фирма получават право на държавна субсидия от Държавен Фонд Земеделие. Освен правото на субсидии земеделските производители ползват и данъчни облекчения. Целта е да се възроди селското стопанство и да се привлекат повече млади хора на село.

Съществуват и редица Европейски програми като програма „Млад фермер” и др., по които може да се кандидатства и да се получат средства, с които да се направи регистрация на фирма и да се стартира един добър бизнес на село. За тези програми обаче е нужно да се направи регистрация на ЕТ и като земеделски производител поне 14 месеца преди да се кандидатства по нея.

Възраждането на българското село зависи до голяма степен от желанието на младите хора да се занимават и да работят в селското стопанство и от подкрепата на държавата, особено при първите им стъпки в този бизнес. Трябва да бъдат направени нормативни промени, които да улесняват хората, които искат да си направят регистрация на фирма в сферата на селското стопанство. С помощта на Европейските програми е необходимо да се създават образователни центрове, където хората на село да се запознаят с възможностите за развитие и плюсовете от това да развиваш селскостопански бизнес.