Реклама във Facebook създават хиляди търговци и притежатели на бизнес услуги. Конкуренцията на онлайн пазара до толкова се увеличи, че създаването само на една добра рекламна кампания, не е достатъчно в днешно време. Постоянното проследяване и актуализиране на рекламните кампании в социалната мрежа е необходимост от висока степен.

Самата оптимизация е процес, които е пряко свързан с актуализацията. Професионалистите от Facebook знаят много добре, че не всяка реклама се създава еднакво. Ако търговеца иска успешен бизнес, чрез реклама в социалната мрежа, то той трябва да насочи разрастването на бизнеса си в правилната посока. Има критерии, които трябва да бъдат спазени за максимално представяне и актуалност на рекламата.

Самият Facebook съветва рекламните кампании да са по-кратки и съдържателни. Проучване от тяхна страна показва, че повечето потребители кликват и харесват реклами, които са по кратки. Това ще рече, че те са в границите на 100 думи поне от позволените до 250 думи. Процентното изражение на това проучване е 60% в полза на кратките реклами, което е голяма разлика за един бизнес. Друг критерии за актуалност е визуалната страна на рекламите. Повечето хора реагират на изображения, фото албуми и клипове, вместо на текст изцяло. Тези похвати по вероятно извеждат до кликове към уебсайтовете на фирмите, отколкото чистият и информативен  текст. Реклама във Facebook, която не се проследява със сигурност не е ефективна.

Проследяването е много важно за изучаването на навиците, поведението и желанията на клиентите. Една добре направена рекламна кампания трябва да бъде обмислена, за да бъде и проследена. Създавайки обявата си мислете, за неща като името на уебсайта ви, дати или  места на дадено споменато събитие, снимков материал и лого на компанията ви. Наличието, подреждането и степенуването на тези елементи, спомага и проследяването, и откриването на слабите страни в рекламата ви. При създаването на реклама, обмислянето на опции, като „спонсорирани действия“ или „Facebook реклами“, дава различни възможности за реакция на потребителя и съответно различни възможности за проследяване. Ползвайки за реклама във Facebook опцията „спонсорирани действия“, то рекламата ви ще се показва под формата на апел за харесване или споделяне. По-добрата опция е втората, защото при нея можете да проследявате харесвания, споделяния и коментари.

Като цяло актуализирането и проследяването се определят със създаването на рекламната кампания и ако искате добре представена реклама, то добре се информирайте как точно да я създадете. На първо място насочването на целите и обвързването с кръг от хора, близки до сферата на бизнеса и рекламата ви е необходимост, а не опция. Ползването на проследяващите инструменти за реклама във Facebook също е по-желание, но задължително за доброто изграждане на една реклама. Така, че рекламирането е и лесен процес в социалните мрежи, и не чак дотам всъщност!