Устройствата, които съхраняват енергия, се наричат UPS акумулатори. Съкращението UPS стои, за да обозначи думите „uninterruptible power supply”. В груб превод на български това означава непрекъсваемо захранване. Именно това е причината, поради която те се използват за допълнително захранване на компютри и други различни устройства, които работят с електричество.

UPS акумулаторите се задвижват благодарение на химико-електрически процеси, които се извършват в тях. Във вътрешността на UPS акумулаторите има оловно-киселинни съединения, които помагат зарядът да достигне до уреда, който трябва да бъде захранен.

Предварителна подготовка

Устройствата, като UPS акумулаторите, се свързват към електропреносната система, за да се заредят батериите им. Всеки производител има различни изисквания за дължината на този процес. Батериите се зареждат, за да започнат да съхраняват заряд, който по-късно да отдадат на желания от вас уред.

UPS акумулаторите се отличават със сравнително голяма продължителност на живота. При правилна експлоатация те могат да служат много добре в продължение на поне 5 години. Поддръжката им не изисква никакви особени умения и средства. Батериите понякога имат нужда от смяна след третата година. Това е лесна операция, която всеки може да извърши в дома си. Вероятно смяната на батериите ще удължи живота на цялото устройство на UPS акумулаторите. Освен това можете да помислите за смяна на конекторите, които свързват батериите със захранващото устройство. Те се наричат клеми и има няколко вида от тях. Обикновено се произвеждат стандартизирано, така че можете да ги купите, дори само да сте наясно с модела на устройството.

Започване на операцията

Проверете прекъсвачите на помещението, в което започвате работа. Уверете се, че те са в позиция “On”. Кутията на прекъсвачите обикновено може да се намери в коридора, гаража или някой килер. Ако има друга причина, поради която електричеството бъде прекъснато, ще трябва да разрешите този проблем, преди да продължите към следващата стъпка по рестартиране с помощта на Викиват UPS акумулатори.

Работа по UPS акумулаторите

Проверете прекъсвача на UPS акумулаторите. Локализирайте бутона, който е означен с надписа „Reset”. Някои модели използват фразата “Press to Reset”, за да означат този бутон. Това ще ви помогне да изчистите батерията на устройството от спънки, които биха могли да бъдат предизвикани от прекъсвачите, които се намират в системата.

Оставете батериите на UPS устройството да се заредят, докато компютърът се рестартира. Процесът ще се изпълни почти автоматично, благодарение на настройките. Когато електрическият ток е възстановен, устройството и батериите ще започнат да се зареждат отново.

Обратният път

Оставете батериите да се заредят по изискванията, които има производителят. Това е много важен процес, който не бива да бъде нарушаван. В противен случай рискувате да повредите батериите, както и цялото устройство на UPS акумулаторите. Пълният цикъл на зареждането на батериите трябва да се изпълни изцяло. Иначе можете да се окажете с изтощени батерии на захранващото устройство, точно когато най-много се нуждаете от него. В този ред на мисли винаги е добра идея да помислите за авариен блок, който да ви застрахова за подобни ситуации. В търговската мрежа можете да намерите много предложения за подобни уреди. Единственото, което се изисква от потребителите, е да знаят каква е мощността на устройството, което искат да застраховат против аварии.