Сглобяемото строителство като строителен метод е разпространено в целия свят и се развива постоянно по отношение на технология за индустриално производство и архитектурно-планировъчни решения.

Производителите на сглобяеми къщи  се стремят да задоволят максимално потребителските търсения на нискоенергиен, модерен и уютен дом.

Какво представляват сглобяемите къщи?

За разлика от монолитните къщи, които се строят част по част и елемент по елемент на място, изграждането на сглобяеми къщи се осъществява по друг начин. Те се изработват от елементи, конструирани в производствена база, които след транспортиране до обекта се монтират и така става сглобяването на къщата.e

Проектирането на сглобяемото строителство може да включва различни конструктивни системи:

Скелетно-гредова система

Такава конструкция се прави обикновено от стоманени или дървени греди и колони. Подовете, стените и таваните като ограждащи конструкции са панели и стени, които са произведени монолитно, индустриално или многопластово, т.нар. сандвич панели. Монтирането им става в скелетно-гредовата конструкция.

Панелна система

При тази система панелите са многослойни модулни или са цели стени. Таваните са със същата конструкция, а подът може да бъде и бетонен, когато се изгражда заедно с основите. При дървените къщи носещите рамки са от масивна дървесина, а при останалите – от стоманени профили.

Модулна система

Известни още като контейнерни конструкции, те се състоят от модули – отделни компоненти, които могат да се поставят по различен начин: един над друг, един до друг и др. Модулният дизайн има това предимство, че такава къща може да бъде разширявана или намалявана, в зависимост от броя на модулите. Освен това, тя се изгражда много бързо поради 90% завършеност в производствения цех.

Какво може да бъде приложението на сглобяемите къщи?

Сглобяемото строителство като алтернативен метод привлича все повече потребители и инвеститори заради предимства като по-кратък срок на изграждане, малък обем на довършителни работи, сеизмична устойчивост, възможност за различни архитектурни решения, по-ниска цена и други.

Съвременният имотен пазар предлага сглобяеми къщи с различна конструкция, дизайн и функции, което определя и множеството възможности за тяхното временно или целогодишно ползване като:

  • жилищни, ваканционни, вилни и обществено-административни сгради в населени места и извън тях;
  • търговски центрове, магазини, заведения, ресторанти, хотели;
  • временни селища и постройки, сгради със социални функции;
  • халета, складови бази и други

Сглобяемите къщи са подходящи за изграждане в различни климатични райони. Те са устойчиви на силен вятър и обилни валежи и лесно понасят атмосферните промени. Опасността от пожар е намалена поради специална обработка на отделните компоненти.

Къщи от сглобяем тип могат да бъдат експлоатирани дори 100 г., защото трайността им е доказана на практика. Леката конструкция и красивият дизайн създават възможност за проектиране на индивидуална къща.

Според общото правило, изграждането на един сглобяем дом е много по-евтино от монолитен средно от 10 до 30%. Това е заради произведените в заводски условия елементи, нуждата от по-малко работна сила и по-кратките срокове за изпълнение.

Със своя висок енергоспестяващ капацитет, както и с показателите за ефективност, сглобяемите къщи се извеждат на преден план при избора на строителство. Подборът на материалите и уникалната технология на сглобяване осигуряват комфорт при всякакви метеорологични условия.

 

За статията:
Сглобяеми къщи – същност и предназначение
Заглавие:
Сглобяеми къщи – същност и предназначение
Описание:
Какво представляват сглобяемите къщи? Проектирането на сглобяемото строителство може да включва различни конструктивни системи...
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: