Устройствата за дефектотокови защити са специален вид токови прекъсвачи. Те следят напрежението, което протича по електрическата верига за появата на дисбаланс. Тяхната работа се състои в това да прекъснат електроподаването, когато регистрират дисбаланс. Устройства като тези обикновено намират голямо приложение в помещенията, в които тече вода, като кухни, бани, гаражи и т.н. Дефектовите защити се използват и за подсигуряване на контакти, които се намират на открито или в близост до вода. При появата на проблем с устройствата се налага те да бъдат отстранени. Това е сравнително проста задача, която не се различава особено от премахването на обикновен контакт.  

Какво е необходимо?

Отстраняването на проблемни дефектнотокови защити изисква определена подготовка. На първо място трябва да се отбележи, че е необходимо да се набави комплект от отвертки. Потребителите, които са се заели с този проект, трябва да си набавят и тестер за контакти. В списъка от необходими инструменти влиза и един мултитестер.  

Бърза дефиниция на проблемите с дефектнотокови защити

В този случай потребителите трябва да погледнат към устройството. Вероятно на него има два бутона, които са маркирани като “Trip” и “Reset”. Бутонът, който е означен като „Reset”, трябва да бъде натиснат. Той трябва да се връща в изходна позиция, след като бъде натиснат. В такава ситуация тестерът за контакт трябва да бъде включен. Той ще покаже дали устройството получава необходимото напрежение и дали е свързано правилно. В случай, че бутонът е натиснат, а дефектнтоковите защити все още не работят, то следват нови стъпки.

Следва устройството да се провери от двете страни с помощта на тестера за контакт. Някои вериги имат повече от едно устройство за дефектнотокови защити. В случай, че едното от тях е повредено, това може да създаде проблеми по цялата верига. Когато това се случи, никое от устройствата няма да има мощност. Последната стъпка изисква да се провери електрическото табло, за да се установи дали няма бушон, който да е бил изключен.  

Разширени действия

Потребителите, които искат да установят вида на проблема с дефектнотоковите защити, трябва да изключат захранването на устройствата. Изключването на захранването трябва да се направи от електрическото табло, което се намира в дома. Следва да се локализира устройството, което е поставено под съмнение. То има предпазен панел, който е закрепен с помощта на винтове. Те могат да се свалят с помощта на отвертка. Това ще даде незабавен достъп до вътрешността на дефектнотоковите защити. Следва устройството да се издърпа внимателно от гнездото, в което е поставено.  

Провеждане на тестове

Следва проводниците да бъдат подложени на тестове. Това ще помогне на потребителите да се уверят, че по електрическата верига не протича ток. След това трябва да се провери за разхлабени или износени проводници. В случай, че всички конектори са в добро състояние и добре свързани, тестовете продължават.

Следваща стъпка изисква да се проведе нов тест на проводниците, които са свързани към изхода на дефектнотоковите защити. Измерването на това напрежение трябва да протече при повишено внимание, защото е възможно по конекторите да има остатъчен заряд.

В случай, че уредите отчитат напрежение, което идва от изходите, а устройството все още не работи, това означава, че е повредено. В ситуация, в която не може да се измери напрежение, което да идва от уреда, то може да има прекъсване в линията или проблем с прекъсвача. Това е работа за специалист, който може да отстрани проблема.

Ако търсите специалист да ви даде съвет за инсталирането или избора на дефектнотокови защити, vikiwat.com разполага с екип от специалисти, които ще ви съдействат.