Закона за наследството е изключително сложен дял от гражданското право, а понякога е и много труден за разбиране от самите гражданите, тъй като само по себе си семейството е изключително сложна материя от правна гледна точка (за да се запознаете по-подробно, разгледайте TML-Consult.bg).

Законът за наследството включва и така наречения закон за запазените дялове, за който мнозина не са чували, поне докато не им се наложи да се занимават със семейно право и наследствени дела. Той уточнява, че всеки човек има запазен дял от имуществото на своите родители, от който дял не може да бъде лишен.

Каква представляват запазените дялове

На разбираем език, този закон гласи, че ако двама родители имат две деца, родителите не могат да изберат едно от тях и да завещаят цялото си имущество на него, ощетявайки другия си наследник. Случаите и начините, в които родителят може да направи това са ясно описани в закона.

Всеки от двамата родители в случая има образно казано по три дяла, които са съответно ⅓ за едното дете, ⅓ за второто дете и ⅓, с която родителят може да постъпи както намери за добре (да я дари, продаде, прехвърли, замени и т.н.).

Родителят не може да прави наследство с дяла на което и да било от децата си, давайки го на друг човек, освен ако сделката не е възмездна, тоест да е станала чрез продажба (родителите имат пълно право да продадат имота си, ако така намерят за добре) или например чрез делба между съсобственици.

Каква е целта на запазените дялове

Целта, с която е създаден законът за запазените дялове, всъщност е изключително благородна. Този закон е създаден, за да може при нужда да търси защита на децата, ако например външен човек придобие имота на родителите по начин, който не включва продажба или делба.

Макар че могат да се чуят много разнопосочни мнения по този закон, все пак той е голяма стъпка напред в гражданското право, тъй като може да е много полезен за хора, чиито родители са били подведени по един или друг начин, а това е довело до лишаване на децата им от наследство.

Счита се, че при продажба или при делба имаме изключение, защото в случая може децата да се облагодетелстват от постъпките на родителите си по друг начин, тъй като родителите получават в замяна пари или част от друг имот.

За статията:
Закон за запазените дялове на наследниците
Заглавие:
Закон за запазените дялове на наследниците
Описание:
Каква представляват запазените дялове? Ако двама родители имат две деца, родителите не могат да изберат едно от тях и да завещаят цялото си имущество на него, ощетявайки другия си наследник.
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: